POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Konkurs za stručnu psihološku praksu

 

Rok za podnošenje prijave je otvoren.

 

CENTAR ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIMA AZILA/ASYLUM PROTECTION CENTER
11118 Beograd, Sime Igumanova 14

Objavljuje:
KONKURS ZA REALIZOVANJE BESPLATNE STRUČNE PRAKSE U OBLASTI PRUŽANJA PSIHOLOŠKE POMOĆI TRAŽIOCIMA AZILA I IZBEGLICAMA U REPUBLICI SRBIJI


II Opis poslova:

- rad na pružanju psihološke pomoći azilantima i izbeglicama kroz redovna putovanja do domova, prihvatilišta i centara za azil, kroz redovne psihološke razgovore sa licima, kroz individualni i grupni psihološki rad sa tražiocima azila i izbeglicama, rad na administrativnim poslovima i rad na svim drugim neophodnim poslovima a u cilju pruzanja psihološke pomoći, razumevanja i podrške kao i prevencije izbijanja težih psihičkih poremecaja, kao i olakšavanje procesa integracije u zajednicu tražilaca azila i izbeglica u Srbiji .

III Uslovi:

1. Apsolvent na filozofskom fakultetu; ili VII/I stepen stručne spreme- diplomirani psiholog;
2. Poznavanje engleskog jezika;
3. Poznavanje rada na racunaru (MS Office korisnički nivo)
4. Sposobnost efikasnog rešavanja problema i sistematičnost, organizovanost i pedantnost u radu;
5. Odlična pisana i usmena komunikacija;
6. Sposobnost utvrđivanja prioriteta i uspešnog obavljanja više zadataka istovremeno.

IV Kandidati koji dostavljaju prijavu na konkurs, dostavljaju fotokopiju diplome, svoju biografiju sa fotografijom u boji, motivaciono pismo, preporuke o evenutalnoj ranijoj praksi u istoj ili slicnoj oblasti.

V Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju elektronskim putem na email adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VI Rok za podnošenje prijave je 15. mart 2013. godine.

VII Uz poštovanje svih prijava napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

You are here: Student practice in APC/CZA Konkurs za stručnu psihološku praksu