POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Radionice sa maloletnicima bez pratnje u ZVDO

Tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) sastavljen od psihologa, pedagoga i prevodilaca redovno realizuje psihosocijalne aktivnosti sa maloletnicima bez pratnje koji su smešteni u Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd (ZVDO), a u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

Radionice koje se realizuju često su i kreativnog karaktera čime se omogućava da kroz upotrebu različitih umetničkih tehnika - crtanje, vajanje, kolaž, deca pričaju različite priče o svojoj kulturi i običajima, kao i stvarima koje za njih imaju lični smisao i značenje.

zo1

Imajući u vidu da Avganistan i Pakistan, odakle dolazi najviše maloletnika bez pratnje, imaju dugu tradiciju u pravljenju zmajeva, kao najinteresantnije radionice su se pokazale one na kojima su deca imala mogućnost da pokažu svoje veštine u pravljenju istih. Pored toga, pravljenje ukrasa od papira je naišlo na pozitivne reakcije i deca su pored demonstracije onoga što znaju imala mogućnost da nauče i nove tehnike koje će nastaviti da primenjuju.

zo2

Vous êtes ici : Rad sa maloletnicima bez pratnje Radionice sa maloletnicima bez pratnje u ZVDO