POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Psihološka pomoć maloletnicima bez pratnje u Zavodu za vaspitanje dece i omladine

Sa maloletnim migrantima bez pratnje smeštenim u ZVDO u Beogradu redovno se organizuju individualna i grupna psihološka savetovanja kako bi se što brže i uspešnije adaptirali na situaciju u kojoj se nalaze, rešili aktuelne probleme, izašli na kraj sa teškim i traumatskim iskustvom, ali i kako bi se nastavio njihov normalan psihološki razvoj koji je često narušen celokupnim iskustvom izbeglištva.

Tokom grupnog psihološkog savetovanja često se koriste terapijsko-edukativne tehnike koje imaju za cilj da na kreativan i deci osnovnoškolskog uzrasta primeren način približe određenu temu i podstaknu ih da aktivno o njoj razmišljaju. Jedna od tih tehnika je „Na putu do cilja", gde su deca imala zadatak da zajedno sa psihologom APC/CZA naprave društvenu igru sa različitim zadacima koju su potom i odigrali. Na ovaj način deca su imala priliku da demonstriraju svoje znanje srpskog i engleskog jezika, da pokažu svoje motorne sposobnosti ali i da poboljšaju socijalne veštine i veštine rešavanja problema i time razviju veći stepen samopouzdanja i tolerancije u komunikaciji sa drugima.

ZVDO grupno mala

Vous êtes ici : Rad sa maloletnicima bez pratnje Psihološka pomoć maloletnicima bez pratnje u Zavodu za vaspitanje dece i omladine