POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Letnje igre sa decom u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu

U okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije, u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu 05. avgusta su organizovane letnje igre u kojima su učestvovali maloletni migranti bez pratnje smešteni u delu za strance kao i deca iz prihvatilišta u okviru Zavoda.

Kroz niz igara sa ciljem upoznavanja, povezivanja učesnika i formiranja grupe deca su bila prinuđena da pronađu zajednički jezik komunicirajući na neveštom engleskom, rukama i nogama, kroz mimu i pokret i naravno uz pomoć prevodioca, studenara i volontera.

U organičenom vremenskom roku trebalo je da saznaju što više informacija o svom paru i to predstave ostalima, pronađu nekoga ko ume da kuva, ko ima pravo da odabere kakvu frizuru će imati, ko govori više od tri jezika, nekog ko je kul, kod učesnika je izazvalo puno smeha i iskrene radosti.

Tokom aktivnosti deca su pronalazila šta im jezajedničko i prevazilazila barijere koje su postojale.

U drugom delu radionice, učesnici su u parovima pravili zmajeve dobre nade na kojima su pisali poruke a potom ih u parovima puštali.

zav v13

Više od 20 dece poreklom iz Srbije, Avganistana i Pakistana je učestvovalo u letnjim igrama uz asistenciju vaspitača, APC/CZA tima i studenata socijalnog rada Fakulteta političkih nauka u Beogradu koji u APC/CZA rade redovnu praksu.

zav v16

APC/CZA od početka azilnog sistema u Srbiji radi sa maloletnim tražiocima azila bez pratnje kroz pravne i psihološke pomoći o organizovanje kulturoloških, kreativnih, psiholoških i jezičkih radionica u ZVDO Beograd.

zav v21

Vous êtes ici : Rad sa maloletnicima bez pratnje Letnje igre sa decom u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu