POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Radionica o značaju kulturnog identiteta sa maloletnicima u ZVDO

8. novembra 2016. godine u Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd (ZVDO) u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) sastavljen od psihologa, pedagoga je realizovao interkulturalnu sesiju u kojoj su učestvovali maloletnici bez pratnje iz Avganistana i Pakistana.

rukedomm
Ovoga puta, tema radionice je bio kulturni identitet, njegov značaj i koliko se on menja u novim sredinama. Svi maloletnici su se složili sa je jako bitno da se zna ko su i odakle su i da je to nešto što treba da se neguje, ali da je takođe bitno učiti o novim sredinama u kojima se nalaze jer samo tako mogu da se uklope.

Radionica pravljenja porodičnog stabla sa maloletnicima bez pratnje u ZVDO

U okviru projekta Enhanced Legal and Psychosocial Protection of Asylum Seekers and Refugees in Serbia koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije, tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) sastavljen od psihologa, pedagoga i prevodioca redovno realizuje interkulturalne radionice sa maloletnicima bez pratnje koji su smešteni u Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd (ZVDO).

Na jednoj od interkulturalnih radionica koja je realizovana 07. oktobra maloletnici bez pratnje su pravili porodična stabla gde su imali priliku da predstave svoje porodice i da govore malo više o tipičnim odnosima u avganistanskim i pakistanskim porodicama. Svi učesnici imaju velike porodice, u proseku po 8-10 članova po porodici. Otac je glava porodice i u svim porodicama se poštuje hijerarhija, odnosno stariji imaju više prava od mlađih. Sa druge strane, žene su u podređenom položaju i nemaju slobodu izbora. Žene zavise od muževa, ćerke od očeva i braće. U poređenju sa srpskim porodicama, prema rečima učesnika, avganistanske i pakistanske porodice se uvek drže zajedno i pomažu jedni drugima. 

porstm

Pored interkulturalnih radionica, APC/CZA tim u ZVDO-u redovno realizuje i individualna i grupna psihološka savetovanja gde maloletnici mogu da podele svoje brige i probleme i da pronađu konstruktivan način za njihovo rešavanje.

Potkategorije

Vi ste ovde: APC i ZVDO Beograd