POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Pomoć u zapošljavanju tražilaca azila u Tutinu

Tekst: APC Foto: APC

Tutin, 30. avgust 2019. – U okviru integracijske podrške koju pruža Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azil (APC/CZA), naš tim pravnika i socijalnih radnika pomaže izbeglicama u procesu zapošljavanja. U Tutinu je nedavno četvoro izbeglica kojima pomažemo dobilo radnu dozvolu i žele da počnu da rade u lokalnoj sredini u kojoj žive.

Kroz razgovor sa savetnikom u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, saznali smo da postoji velika potreba za radnom snagom i da će naši klijenti veoma brzo dobiti priliku da rade. U dogovoru sa službenicima Nacionalne službe za zapošljavanje Tutin, naš tim je posetio fabriku obuće u Tutinu i lokalni frizerski salon te su izbeglice dobile priliku da saznaju više o ovim poslovima.

tutin

Tokom posete fabrici obuće prošli smo zajedno, uz asistenciju kulturnog medijatora, kroz sve faze proizvodnje obuće.

Socijalno-integracijski tim APC/CZA pruža tražiocima azila i izbeglicama podršku kroz savetovanje kako bi bolje razumeli kontekst i tržište rada u Srbiji, profesionalno ponašanje na poslu i radne navike, zatim kako da razumeju pravni kontekst rada kao i kako da prepoznaju i prijave eksploataciju ili zloupotrebe.

Naše višegodišnje iskustvo u radu sa izbeglicama pokazuje da je uključivanje na tržište rada od presudne važnosti za osećaj pripadnosti, za uspostavljanje novih socijalnih veza i samopouzdanje samih izbeglica.

 

Vi ste ovde: Vesti Pomoć u zapošljavanju tražilaca azila u Tutinu