POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

APC pomaže najranjivijim izbeglicama

Arman AFG pic

Izvor: APC
Foto: APC
Datum: 27. oktobar 2023. godine

APC nastoji da našim ugroženim izbeglicama pruži adekvatnu podršku i pomoć, u skladu sa njihovim potrebama. Među njima ima i onih koji su posebno ranjivi i kojima je potrebna posebna pažnja i pomoć.

Habib, naš korisnik usluga iz Avganistana, prošle godine je zadobio povredu kičme, nakon čega mu je dijagnostikovana paraplegija, što zahteva česte posete raznim lekarima, kako se njegovo stanje ne bi dalje pogoršavalo. Kako bismo osigurali da Habib dobije odgovarajući tretman u zdravstvenim i socijalnim ustanovama i da će mu biti pružena adekvatna nega i pružene odgovarajuće informacije o njegovom trenutnom stanju, zajedno sa njim vršimo posete lekarima i socijalnim radnicima.

Pružamo Habibu pravno zastupanje u postupku azila, i nastojimo da zaštitimo njegova osnovna ljudska prava i prava tražioca azila pred institucijama Srbije. To nije nimalo lak zadatak za stranca koji pati od teške telesne povrede i nema osnovne i relevantne pravne informacije.

Ova podrška je veoma važna i za Habiba, imajući u vidu da je sam u Srbiji, daleko od familije i da ne govori srpski jezik. Štaviše, APC psiholog pomaže Habibu da prevaziđe tugu, očaj i da nastavi da se bori sa svojim teškim zdravstvenim stanjem.

Pošto njegovo stanje zahteva svakodnevnu upotrebu katetera, pelena, ortotika, raznih suplemenata i lekova, APC mu redovno obezbeđuje sve ovo, dopunjujući sisteme oskudne i nedovoljne podrške.

Organizacija APC pruža konstantnu pomoć i podršku svim izbeglicama, a posebna pažnja se posvećuje onim najranjivijima. To su najčešće žene i deca, ali i izbeglice sa zdravstvenim problemima, baš poput Habiba.

U velikom broju slučajeva oni su prepušteni sami sebi, u stranoj zemlji, čiji jezik ne govore i na njihovoj integraciji se uopšte ne radi. Ipak, APC svojim korisnicima usluga nastoji da pomogne u svakom segmentu i bar malo im olakša život, jer oni su ti kojima je naša pomoć prekopotrebna.

 

Vi ste ovde: Vesti APC pomaže najranjivijim izbeglicama