POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

APC obilazi izbeglice i migrante na terenu širom zemlje

field work pic

Izvor: APC
Foto: APC
Datum: 27. oktobar 2023. godine

Rad na terenu je sastavni deo podrške koju APC pruža izbeglicama, a na taj način najbolje saznajemo o njihovim potrebama i problemima, kako bismo potom mogli da im pomognemo. Ovi ljudi često nemaju relevantne informacije o svojim pravnim izgledima i postupku azila u Srbiji. Mi ih onda obaveštavamo o svim pravnim koracima i fazama, njihovim pravima, obavezama, procedurama koje su im obezbeđene tokom redovnih terenskih poseta raznim kampovima i područjima širom Srbije.

Kroz pravnu, psihosocijalnu i integracijsku pomoć i razne usluge koje APC pruža, trudimo se da adekvatno odgovorimo na njihove specifične potrebe i probleme. Pobegli iz rata, daleko od svojih domova, nevidljivi za različite institucije i sistem, ovi ljudi cene svaku priliku da budu saslušani, da ih neko vidi i da im bude pružena pomoć. APC to zna, a njeno osoblje i volonteri daju sve od sebe da pomognu izbeglicama svojim kapacitetima i stručnošću.

Organizacija APC sa svojim timovima redovno ide na teren, obilazeći različita mesta po Srbiji. APC osoblje razgovara sa ovim namučenim ljudima, koji se suočavaju sa mnogim izazovima na njihovom putu i izloženi su brojnim opasnostima.

Pružanje podrške ljudima, često iznemoglim od stalne borbe i problema predstavlja veoma bitnu stavku u širokom delokrugu rada naše organizacije.

Vi ste ovde: Vesti APC obilazi izbeglice i migrante na terenu širom zemlje