POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

APC obezbedio školske udžbenike za decu izbeglice iz Ukrajine

UKR NS books

Izvor: APC
Foto: APC

Novi Sad, 24, jul 2023- APC tim ovoga puta je u Novom Sadu, dostavljajući knjige ukrajinskim devojčicama. Naš lokalni tim pomaže ovoj porodici, koju čine majka i tri ćerke, od njihovog dolaska u Srbiju. One su još ranjivije imajući u vidu da su žene u stranoj zemlji, daleko od svoje domovine.

Ali, naša organizacija ih podržava na različite načine. Osim što je pomogao u dobijanju svih potrebnih dokumenata u Srbiji, poput ličnih karata i statusa privremene zaštite, APC je asistirao prilikom upisa devojčice u lokalnu školu.

Naravno, humanitarna pomoć je takođe jedan od načina na koji naša organizacija podržava izbeglice iz Ukrajine. Ovom prilikom APC tim je obezbedio potrebne udžbenike za predstojeću školsku godinu.

Naša organizacija nastavlja da pomaže izbeglicama širom lokalnih zajednica. U današnjoj Evropi, oni su ti kojima je pomoć i više nego neophodna.

APC se sa posebnom pažnjom odnosi prema izbeglicama koje spadaju u ranjivu kategoriju, a to su žene i deca. Iskustvo rata ostavilo im je mnoge traume, ali naša organizacija se trudi i umnogome je doprinela da se ove izbeglice osećaju sigurno i zaštićeno u našoj zemlji.

Vi ste ovde: Vesti APC obezbedio školske udžbenike za decu izbeglice iz Ukrajine