POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

APC tim održao kreativnu radionicu u ZVDO Niš

zvdo niš visit

Izvor: APC
Foto: APC

Niš, 21. septembar 2023- APC tim posetio je jedan od centara za maloletnike bez pratnje, gde je održao kreativnu radionicu i kao i uvek, deci uručio konkretnu potrebnu humanitarnu pomoć.

Centar za prihvat maloletnika bez pratnje u Nišu je jedno od mesta gde su deca smeštena u bezbedno okruženje i daleko od pretnji krijumčara, kriminalaca ili raznih drugih opasnosti sa kojima se migranti susreću. Deca su pod dvadesetčetvoročasovnom brigom osoblja i stručnih radnika Centra, ali nažalost ovakav smeštajni kapacitet nije dovoljno i u punoj meri iskorišćen. To je pre svega zbog činjenice da se u ovaj Centar deca retko šalju iz prihvatnih centara i azilnih centara južne Srbije. Razlog za takvu praksu nije u potpunosti jasan, ali su naši službenici iz APC regionalnih kancelarija primetili da tek pošto APC signalizira lokalnim centrima za Socijalni rad i tek pošto njegovi službenici iniciraju procedure za postavljanje staratelja, lokalni prihvatni centri i njihove uprave istu decu prepoznaju kao maloletne i prebacuju u Centar za prihvat maloletnika u Nišu.

Po dolasku i smeštanju u ovu ustanovu u Nišu, deca se odjednom nalaze van atmosfere iz kolektivnih kampova, van sveta odraslih. Vrlo često je potrebno da se naviknu na nove uslove i mir, ali i da dosadu razbiju sa kreativnim i drugim radionicama i druženjem koje im predstavnici naših timova na terenu pružaju.

Ovoga puta učesnici naše kreativne radionice bili su 15-godišnji dečaci iz Iraka i Sirije. Ova deca, koja su preživela mnoga loša iskustva i razne nevolje na svom putu, kao i nevolje i pretnje od strane krijumčara, sada su bezbedna u Centru.

Radionica je bila jedna od aktivnosti APC-a planiranih za osnaživanje maloletnika uporedo sa pružanjem informativne, pravne i psihosocijalne pomoći. Na današnjoj radionici deca su bila zauzeta pravljenjem talismana i simbola prijateljstva. Ovim smelim dečacima bilo je potrebno vreme za kratku i praćenu retrospektivu, da se podsete da i oni mogu da budu samo deca, da mogu da ostave svoje brige i nevolje po strani i budu bezbrižni, čak i ako je to moguće samo na trenutak ili na kratko, u bezbednom okruženju smeštajnog centra. Kroz radionicu smo podsticali kreativnost, razmišljanje, ali jačali i motoričke sposobnosti prstiju, preciznost, strpljenje i koncentraciju.

Kako su rekli našem timu, deci se dopada Srbija, ali su zabrinuti za svoju budućnost. Jedan od njih, koji je već proveo neko vreme u našoj zemlji, sam je počeo da uči srpski jezik, u nedostatku časova jezika i dodatnih jezičkih aktivnosti u istom smeštajnom centru. Dečaci su bili srećni zbog odeće koju im je obezbedio naš tim, znajući da im je to jedna od hitnih trenutnih potreba. Zadovoljni, jer su uspeli da izmame osmeh na lica ovih malih heroja, zaposleni u APC-u su zadržali lični entuzijazam i motivaciju da pomognu deci izbeglicama zaglavljenim Srbiji. Shvatajući da je ovaj proces dugačak i složen, a da je potrebno ostvariti kontinuitet i poverenje, predstavnici naše organizacije ne odustaju i redovno nastavljaju da dolaze i raduju decu smeštenu u Centru za maloletnike u Nišu.

Vi ste ovde: Vesti APC tim održao kreativnu radionicu u ZVDO Niš