POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Prva izbeglica dobila stalno nastanjenje u Srbiji

Shakeel photo

Izvor: APC
Foto: APC

Beograd, 29. mart 2024. god- Danas prva izbeglica dobila stalni boravak u Srbiji! Samo rešenje datirano je na 19.02.2024. godine. Naš pravni i integracijski tim su pomogli Ajmanu iz Pakistana da zatraži/dobije azil i sada ostvari stalni boravak, a posle zakonskih izmena koje su nastupile od 01.02.2024. godine.

Naša izvršna direktorka Jovana Vinčić je Ajmanu predala rešenje o stalnom nastanjenju.

Veoma smo ponosni na ovu činjenicu. Ovo je veliki napredak za položaj lica koja su dobila azil u Srbiji i koja više nemaju privremeni, već trajni boravak u Srbiji.

Ovo je veliki korak i za srpske institucije i srpski sistem azila!

Vi ste ovde: Vesti Prva izbeglica dobila stalno nastanjenje u Srbiji