POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Ciljevi i programi rada sa ženama i decom

U okviru psihosocijalne podrške, tokom 2012. godine Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila realizuje interaktivne radionice sa ženama i decom u oba azilna centra u Srbiji – u Banji Koviljači i Bogovađi. Nakon prepoznavanja problema u lokalnoj zajednici u Banji Koviljači tokom 2011, osnaživanjem sa jedne strane tražilaca azila, ali sa druge i uspostavljanjem kontakata, stvaranjem prilika za susrete sa predstavnicima lokalne zajednice, naša organizacija doprinosi razvoju tolerantnijeg i otvorenijeg društva, koje će u jednom trenutku biti spremno za dvosmernu komunikaciju i interkulturalni dijalog.

Sa ženama i starijim devojčicama smeštenim u centrima za azilante realizuju se radionice sa ciljem uključivanja žena i dece tražilaca azila, korisnika programa u postojeće sisteme: zdravstveni, socijalni, obrazovni, lokalni i druge, kao i razvijanja svesti azilantkinja o pravima koja im pripadaju, o njihovoj samostalnoj i nezavisnoj poziciji u porodici i savladavanja veština za buduće samostalno ostvarivanje prava.

U radu se poštuju principi participativnosti, slobode i dobrovoljnosti, međusobnog poštovanja i saradnje.

Vi ste ovde: Ciljevi i programi rada sa ženama i decom