POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

O nama

CENTAR ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIMA AZILA (ASYLUM PROTECTION CENTER)

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA je nevladina, nezavisna i neprofitna, ali profesionalna i kvalifikovana organizacija koja pruža pravnu, psihosocijalnu i drugu pomoć i zaštitu tražiocima azila, izbeglim, raseljenim licima i svim drugim licima koja su u nevolji migrirala, aktivno radi na usavršavanju koncepta i sistema azila u Srbiji, suzbijanju predsrasuda i ksenofobije, približavanju pitanja i problema azila i izbeglištva užoj i široj javnosti u Srbiji.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je udruženje koje pruža pravnu i psihosocijalnu podršku tražiocima azila, licima koja su dobila zaštitu Republike Srbije i licima i svim drugim licima koja su u nevolji migrirala. APC/CZA radi na unapređivanju azilnih instituta i samog azilnog i izbegličkog prava u Srbiji, a sve sa ciljem unapređivanja srpskog društva u civilizacijskom, moralnom i pravnom pogledu.

Rad organizacije odlikuje redovna prisutnost na terenu, nedeljne aktivnosti u svim centrima za azilante (u Bogovađi, Krnjači, Banji Koviljači, Sjenici i Tutinu i dr.) kao i Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu, Prihvatilištu za strance u Padinskoj Skeli, u Subotici i na drugim mestima gde se tražioci azila i iregularni migranti nalaze u Srbiji. APC/CZA kontinuirano posreduje u komunikaciji između tražilaca azila, građana i predstavnika lokalnih sredina u kojima žive tražioci azila i drugi migranti.

APC/CZA je član ECRE-a (European Council on Refugees and Exiles), najpriznatije i najveće panevropske alijanse organizacija za pružanje pomoći izbeglicama i tražiociocima azila. Značaj APC/CZA kao autoriteta u pravnoj zaštiti tražilaca azila i u funkcionisanju azilnog sistema i pružanju pravne i druge zaštite tražiocima azila u Srbiji je izričito prepoznat u Strategiji Vlade Republike Srbije za upravljanje migracijama ("Sl. Glasnik Republike Srbije", no. 59/2009). Od početka azilnog sistema (2008) do danas, APC/CZA je savetovao više od 80 procenata svih tražilaca azila i pravno zastupao sve tražioce azila koji su dobili bilo koju zaštitu u Republici Srbiji, formirajući do 2012. godine celokupnu praksu azilnog upravnog i sudskog postupka i sistema u Srbiji.

Vi ste ovde: O nama