POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Pravno savetovanje tražilaca azila u centrima za azil u Sjenici i Tutinu

Pravnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) redovno pružaju pravnu pomoć tražiocima azila u svim azilnim centrima u zemlji, između ostalog i licima smeštenim u centrima za azil u Sjenici i Tutinu.

Tražioci azila poreklom iz Iraka, koji već pet meseci borave u Centru za azil u Sjenici, su saslušani od strane ovlašćenog službenika Kancelarije za azil po njihovom zahtevu za azil u Republici Srbiji i trenutno čekaju konačnu odluku. Često tražioci azila iz Iraka traže azil zbog straha od progona od strane Islamske države, ili zbog staha od progona zbog svoje nacionalnosti/etničke pripadnosti s obzirom da su neki kao Kurdi bili direktne mete pripadnika Islamske države.

milsjmal
Dvojica tražilaca azila, koji su smešteni u Centru za azil u Tutinu, su podneli zahtev za azil u Republici Srbiji, kao apatridi, odnosno lica bez državljanstva. Pravnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila su navedenim tražiocima azila tokom prethodnih meseci pružili pravnu pomoć u azilnom postupku ali i pokušavajući da utvrde sve potrebne informacije i poreklo i poslednje prebivalište tražilaca azila.

miltutma

Vi ste ovde: Početna strana Pravno savetovanje tražilaca azila u centrima za azil u Sjenici i Tutinu