POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Uspešan strateški slučaj Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila - lične radne dozvole tražiocima azila i izbeglicama bez naknade

Nakon uspešnog strateškog slučaja u kojem je Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila zastupao izbeglicu u postupku pribavljanja lične radne dozvole i oslobađanja od plaćanja republičke administrativne takse, prva pozitivna odluka dalje je korišćena i u svim drugim slučajevima te je u 2017. godini promenjena praksa i sada svi tražioci azila i izbeglice, koje ispunjavaju ostale uslove, dobijaju na njihov zahtev ličnu radnu dozvolu bez naknade.

Naime, u 2016. godini Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je pokrenuo strateški slučaj radi oslobađanja izbeglica od plaćanja republičke administrativne takse u iznosu od 12.810 dinara, za izdavanje lične radne dozvole, a sve kako bi se izbeglicama omogućio nesmetan pristup tržištu rada.

Nakon višemesečnog zastupanja i pozitivno rešene žalbe, Nacionalna služba za zapošljavanje je oslobodila izbeglicu obaveze plaćanja republičke administrativne takse koju plaćaju strani državljani, u iznosu od 12.810 dinara. Navedeni precedentni slučaj dalje je korišćen i u drugim slučajevima te je do danas oslobođeno više od 20 izbeglica i tražilaca azila, klijenata Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

Centar za pomoć tražiocima azila nastavlja zastupanje i pomoć izbeglicama prilikom pribavljanja ličnih radnih dozvola i prijave na Evidenciju nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje, kako bi se oni uključili na tržište rada što je važan korak u integraciji ovih lica u srpsko društvo.

logo


Vi ste ovde: Početna strana Uspešan strateški slučaj Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila - lične radne dozvole tražiocima azila i izbeglicama bez naknade