POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Spajanje porodice malog avganistanskog dečaka koji je boravio u Srbiji

Posle pronalaženja na granici sa Mađarskom, avganistanski dečak koji je bio sam bez pratnje roditelja, smešten je uz asistenciju policije, Centra za socijalni rad Subotica u subotički centar za prihvat maloletnika Kolevka, a potom upućen u Zavod za vaspitanje dece i omladine u Beogradu.

Staratelji u Subotici su pravovremeno prepoznali njegov ugrožen položaj i nameru da traži azil, pa su uz asistenciju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila zatražili azil i dete uključili u legalne azilne tokove i proceduru.
Dete je posle boravka u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu bilo smešteno u Centar za azil u Banji Koviljači, da bi po koordiniranju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, Upravom centra za azil Banja Koviljača, bilo spojeno sa roditeljima koji su vraćeni iz Mađarske. Detetu je sve vreme boravka u Srbiji bila pružana pravna i psihosocijalna podrška Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

 02

VIŠE FOTOGRAFIJA POGLEDAJTE U GALERIJI.

Vi ste ovde: Početna strana Spajanje porodice malog avganistanskog dečaka koji je boravio u Srbiji