POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Svakodnevan rad APC/CZA u Prihvatnom centru u Preševu

U Prihvatnom centru u Preševu trenutno boravi oko 70 ljudi. Iako su većina njih samci koji dolaze iz Sirije, Avganistana, Pakistana, značajan je i broj porodica sa malom decom čiji broj iz dana u dan sve više raste. Svakoga dana u Centar dođe i oko 30 novih ljudi, koji se u proseku zadržavaju oko dan-dva, tek da se odmore, nahrane i odspavaju nakon iscrpljujućeg puta koji su prošli, posle čega nastavljaju svoj put ka Beogradu i dalje ka mađarskoj granici. Problemi sa kojima se susreću, a koje dele sa timom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) na licu mesta, su veliki. Oni koji duže borave u Centru su umorni od čekanja i na ivici živaca zbog neproverenih, netačnih i oprečnih informacija koje dobijaju i nedostatka materijalnih sredstava da nastave dalje svoj put, dok su novi ljudi koji pristižu sve češće žrtve pljački i psihičkog i fizičkog maltretiranja od strane krijumčara i drugih kriminalnih grupa sa kojima se susreću na putu do Srbije.

pr2

APC/CZA tim svakodnevno radi uz pomoć Ambasade Kraljevine Holandije sa migrantima u Preševu i trudi se da im pre svega pruži informacije o tome gde se nalaze i koja prava i mogućnosti imaju tokom boravka u Srbiji.

Za one koji se odluče da uđu u azilnu proceduru, pravnici APC/CZA ih detaljno uvode u nju i prate tokom čitavog njenog trajanja. Pored pravne pomoći, sa migrantima u Preševu rade i psiholozi i pedagozi APC/CZA koji kroz različita individualna i grupna savetovanja i radionice nastoje da pruže što celovitiju psihosocijalnu podršku i pomognu migrantima da se što lakše i bezbolnije adaptiraju na novonastalu situaciju u kojoj su se našli i da se fokusiraju na sopstvene snage i sposobnosti.

pr7
Više fotografija sa aktivnosti možete da pogledate ovde.

Vi ste ovde: Početna strana Svakodnevan rad APC/CZA u Prihvatnom centru u Preševu