POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Trening sa mladim aktivistima u Tutinu 29.09.2016.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je 29. septembra u Tutinu organizovao trening sa lokalnim aktivistima koji će učestvovati u programima pomoći izbeglicama u lokalnoj sredini ali i onima koji su direktno uključeni u pomoć u izbeglicama smeštenim u centru za azil.

Trening je bio organizovan zajedno sa Kancelarijom za mlade i Tutinskom inicijativom mladih. Na održanom treningu se razgovaralo o načinu rada sa izbeglicama, kao i o važnosti uvažavanja njihove kulture kao i kulturoloških razlika.

tut 01

Trening je organizovan kako bi aktivirao lokalne mlade da da postanu aktivna podrška azilatima, radi razvijanja društvenih veština posebno obraćajući pažnju na razumevanje i poštovanje njihove trenutne situacije, individualnih kapaciteta azilanata i azilantkinja, njihovih kultura, religioznih i socijalnih pozadina. Moderatorke su bile APC/CZA psihološkinja i pedagoškinja sa višegodišnjim iskustvom u radu sa tražiocima azila i drugim migrantima.

tut 2

Sem treninga, APC/CZA tim je obezbedio praktične savete o problimima koji mogu nastati u praksi nakon treninga. Ovaj trening je deo projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije.

 

Vi ste ovde: Početna strana Trening sa mladim aktivistima u Tutinu 29.09.2016.