POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Psihološko savetovanje maloletnika bez pratnje u Bujanovcu

APC/CZA u okviru poseta prihvatnim centrima u Srbiji pruža urgentnu psihološku pomoć za koju se pokazalo da je neophodna i od velikog značaja u situacijama u kojima se ljudi suočavaju sa visokim stepenom stresa a nedovoljnim kapacitetima da sa njim izađu na kraj.

Ovakva vrsta intervencija je posebno značajna u radu sa ranjivim grupama poput maloletnika bez pratnje, koji dodatno pate jer usled svog psihofizičkog razvoja ne poseduju veštine potrebne da se izbore sa poteškoćama a prinuđeni su da odrastu preko noći. Njihovo emotivno stanje dodatno komplikuje činjenica da u svom iskustvu imaju razdvajanje od roditelja i porodice, koje je često traumatsko, bez obzira da li je dobrovoljno ili ne.

U prihvatnom centru u Bujanovcu smo se susreli sa Faridom i Armanom.

VEST BUJANOVAC 01

S obzirom da već poznaju i imaju poverenja u lokalnim tim APC/CZA iz Preševa odmah su pritrčali i počeli da se žale na, iz njihove perspektive, predug boravak u Srbiji. Bili su veoma uzbuđeni, svadljivi i teško im je bilo da se fokusiraju na sagovornika. Psiholog APC/CZA je im je pružio emocionalnu podršku pokazujući empatiju i potvrđujući i prihvatajući njihove emocije, brige, frustraciju i trenutnu impulsivnost.

Arman se u jednom trenutku i rasplakao i rekao kako ne može više da podnese bespomoćnost i usamljenost koju intenzivno oseća u poslednje vreme. Vremenom su se umirili, podsetili koliko su sposobni da izdrže i teže situacije ali i razumeli da postoje stvari u životu koje ne mogu da promene već samo da ih prihvate. Na kraju razgovora su zaključili da su oni „super dečaci" ali i da je „okej da se rasplaču i da im bude teško upravo jer su dečaci a ne roboti".

VEST BUJANOVAC 02

Vi ste ovde: Početna strana Psihološko savetovanje maloletnika bez pratnje u Bujanovcu