POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

U Mađarskoj otvoren novi kamp za zbrinjavanje azilanata

IZVOR: Subotica com

Subotica je već nekoliko godina usputno i privremeno boravište hiljade migranata, pretežno iz dalekoistočnih zemalja, ljudi koji iz ekonomskih razloga, ili pak zbog političke nestabilnosti u svojim zemljama pokušavaju da „bolji život" pronađu u bogatijem i uređenijem delu planete, Evropskoj uniji.

Kako su granice EU za regularne ulaske takvih osoba čvršće od bedema srednjovekovnih tvrđava, njihovi pokušaju da preko srpsko-mađarske granice dođu do krajnjih destinacija – najčešće Nemačke, Francuske, Velike Britanije – svode se na ilegalne prekogranične akcije, od kojih većina završava u zatvorima i pred sudovima.

Najfrekventnija lokacija za takve pokušaje je upravo granični prelaz Horgoš-Reske (granični prelaz između Srbije i Mađarske), koji je istovremeno i najbolje čuvan granični prelaz u Evropi. U toku 2013. godine je na teritoriji mađarske županije Čongrad, kojoj pripada i prelaz Reske, otkriveno preko šest hiljada ilegalnih migranata, što je gotovo pet puta više nego 2012. godine.

Ta brojka može biti i objašnjenje time što se u „skloništima" migranata na teritoriji Subotice njihov broj smanjio u 2013.godini. Oni su proteklih godina u Subotici uglavnom boravili u napuštenim delovima stare deponije, u kartonskim kolibama, ili pak na obližnjem groblju.

Zbog tako velikog broja „uhvaćenih" prestupnika u ilegalnim prelascima granice, Mađarska je u 2013.godini odlučila da blizu mađarsko-srpske granice, u mestu Nađfa kod Segedina, formira izbeglički kamp, gde će migranti – izbeglice iz azijskih zemalja biti stacionirani dok se ne okončaju zakonski postupci protiv njih. Inače, svaka zemlja EU obavezna je da nakon otkrivanja ilegalnih migranata za njih obezbedi privremeni smeštaj, a postojeći smaštajni kapaciteti koji već postoje u Mađarskoj su uveliko popunjeni.

 

 

أنت هنا: APC/CZA odeljenje Subotica U Mađarskoj otvoren novi kamp za zbrinjavanje azilanata