POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Pružanje informacija i pravno savetovanje tražilaca azila u Tutinu 13.10.2016.

U okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije, APC/CZA tim sastavljen od pravnika, psihologa, pedagoga i prevodilaca redovno obilazi sve centre za azil gde pruža pravnu i psihosocijalnu pomoć tražiocima azila poreklom iz Avganistana, Sirije, Iraka i drugih zemalja.

TUTPR 13 10

APC/CZA zastupa tražioze azila u svim fazama azilnog postupka i pred svim državnim organima. Kroz psihološka i interkulturalna savetovanja, APC/CZA pruža tražiocima azila podršku u lakšem prilagođavanju novoj sredini.

TUTPR 13 10a

أنت هنا: Početna strana Pružanje informacija i pravno savetovanje tražilaca azila u Tutinu 13.10.2016.