Country of Origin

Zbog sukoba u sudanskoj regiji Darfur od početka godine raseljeno preko 300 000 ljudi

IZVOR: BBC News, Reuters    24.maj 2013.

Ponovno izbijanje sukoba u regiji Darfur, na zapadu Sudana, početkom 2013.godine, je primoralo oko 300.000 ljudi da napusti svoje domove, izjavila je Valeri Amos, šefica kancelarije Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja.

Amosova je to saopštila 23.maja 2013.godine, tokom posete kampu za raseljena lica u blizini El Fašera, glavnog grada države Severni Darfur. Ona je istakla da je situacija veoma zabrinjavajuća i da raseljena lica žive u jako lošim uslovima. Broj od 300 000 raseljenih za pet meseci ove godine je veći od ukupnog broja raseljenih za prethodne tri godine.

 Od početka 2013.godine u regionu Darfura je došlo do povećanja nasilja između pobunjeničkih grupa i sudanskih snaga bezbednosti kao i nasilja među rivalskim etničkim grupama. Usled intenziviranja borbi između pobunjeničke grupe Oslobodilačka vojska Sudana-Mini Minawi (SLA–MM) i sudanskih snaga bezbednosti, tokom aprila 2013.godine, je došlo do raseljavanja velikog broja ljudi iz regiona Darfura. 

Pobunjenici SLA-MM su početkom aprila 2013.godine napali strateški važne gradove Labado i Muhajeria u oblasti istočnog Darfura nakon čega su usledili dvonedeljni sukobi sa sudanskim snagama bezbednosti.

Ukupno 1,4 miliona ljudi je već živelo u kampovima za interno raseljene u Darfuru koji su raseljeni nakon napuštanja domova tokom pobune koja je izbila 2003. godine protiv arapski dominantnog režima u Kartumu, glavnom gradu Sudana. Pobuna je izbila u februaru 2003.godine, kada su pobunjenici iz regiona Darfur, na zapadu Sudana, ustali protiv sudanske Vlade, navodeći kao razlog da centralna vlast ekonomski i politički zanamaruje ovaj region. Prema izveštajima Ujedinjenih nacija u tom periodu je poginulo na stotine hiljada ljudi.

You are here: Choose country Zbog sukoba u sudanskoj regiji Darfur od početka godine raseljeno preko 300 000 ljudi