POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Interkulturalna i psihološka savetovanja tražilaca azila u Sjenici

U okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansira Evropska unija u Centru za azil u Sjenici su u proteklom periodu organizovana interkulturalna i psihološka savetovanja koja su za cilj imala pomoć tražiocima azila u prevazilaženju teškoća i izazova sa kojima se susreću tokom migracija, kao i bolje sagledavanje svojih jakih strana koje mogu da im budu od pomoći pri tome. Pored toga, podsticala se i motivacija za uključivanje u događaje u lokalnoj zajednici kroz učenje jezika i običaja sredine u kojoj se nalaze.

sjm8

Učesnici su mladi ljudi koji dolaze iz Sirije, Iraka, Avganistana, Irana i Pakistana, a koji su utočište od rata i nevolja sa kojima se susreću u zemljama iz kojih dolaze rešili da potraže u Srbiji.

Mnogi od njih ističu pozitivna iskustva koja su imali u centru za azil, ali i sa lokalnim stanovništvom. Pored toga, učenje jezika vide kao osnovni instrument koji će da im olakša integraciju u novoj sredini i voljni su da ga što pre savladaju.

Više slika sa aktivnosti možete pogledati ovde.

You are here: Home Interkulturalna i psihološka savetovanja tražilaca azila u Sjenici