POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Radionica sa ženama o značaju asertivnosti i samopouzdanja za održavanje reproduktivnog zdravlja

U okviru projekta "Podrška majkama i deci u centrima za azil i Beogradu" koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u Centru za azil u Krnjači 07. oktobra organizovao radionicu na kojoj je gostovala savetnica za reporoduktivno zdravlje Doma zdravlja Palilula.

Tema kojom se radionica bavila bila je značaj asertivnosti i samopouzdanja za održavanje reproduktivnog zdravlja, kao i neverbalnom komunikacijom i na koji način reći „Ne" na socijalno prihvatljiv način i u različitim situacijama. Kako su učesnice radionice bile žene iz Avganistana i Irana koje zajedno sa svojim porodicama trenutno borave u Krnjači, tema je obrađena uz uvažavanje kulturoloških razlika i kroz diskusiju o tabuima u kulturama iz kojih dolaze i razlikama koje su primetile u odnosu na evropske zemlje.

IMG-20161103-WA0044

 

Žene su bile otvorene za diskusiju i rado su delile svoja iskustva o položaju koje imaju žene i majke u Avganistanu i Iranu, načinu na koji komuniciraju sa članovima svoje porodice i okolinom i problemima sa kojima se susreću. Posebna pažnja bila je posvećena i samohranim majkama i položaju koje one imaju u društvu.

IMG-20161103-WA0034

Učesnicama su deljeni lifleti štampani u okviru projekta. U njima se nalaze saveti namenjeni majkama na putu kao i informacije o azilnoj proceduri i centrima za azil. Napisani su jednostavnim jezikom i prevedeni na engleski, farsi i arapski.

VIŠE FOTOGRAFIJA POGLEDAJTE U GALERIJI.

 

You are here: Home Radionica sa ženama o značaju asertivnosti i samopouzdanja za održavanje reproduktivnog zdravlja