POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Grupno psihološko savetovanje u centru za azil u Banji Koviljači

U cilju unapređivanja veština rešavanja problema i prevazilaženja nesporazuma među tražiocima azila, APCCZA je u centru za azil u Banji Koviljaci pružao kolektivno psihološko savetovanje pocetkom septembra. Primećeno je da u vreme velikih promena kako pravila tako i situacije na terenu tražioci azila postaju sve više zbunjeni, dezorijentisani, nepoverljivi, samodestruktivni i da im je teško da sagledaju realnost i donesu odluke u svom najboljem interesu.

grupno psi banja 1

Umesto toga, često reaguju povlačenjem ili čak burno, zahtevaju, očekuju od drugih da reše probleme sa kojima bi možda i mogli sami da izađu na kraj. Neuspesi u rešavanju problema vode do nove frustracije i osoba se za čas nađe u začaranom krugu gubeći samopouzdanje i veru u sebe i promenu.

Osim teme koja je učesnicima bila veoma zanimljiva prijalo im je i da imaju strukturisanu aktivnosti u kojoj mogu intelektualno da se angažuju ali i da nauče nešto novo. Na kraju su spontano komentarisali i davali primere, navodeći da im se dopada kada govore o konkretnim stvarima koje mogu da promene, umesto da troše energiju razmišljajući o onima koje su van njihove kontrole.

Savetovanje je održano u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije.

You are here: Home Grupno psihološko savetovanje u centru za azil u Banji Koviljači