POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Interkulturalno savetovanje o vrednostima u različitim kulturama 28.09.2016.

U okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije, u Centru za azil u Banji Koviljači je 28. septembra organizovana sesija interkulturalnog savetovanja u kojoj su učestvovali tražioci azila poreklom iz Avganistana i Pakistana.

BANJA ICL

Učesnici su diskutovali o životu u Avganistanu i Pakistanu, sličnostima i razlikama u vrednostima koje su karakteristične za ove kulture i kulture evropskih zemalja, kao i šta je to što bi od vrednosti koje dele hteli da prenesu u Evropu, a šta je to što u Evropi ne bi bilo prihvaćeno. Učesnici su bili podeljeni u dve grupe od kojih je jedne imala zadatak da istakne pozitivne strane vrednosti koje dele, dok je druga grupa imala zadatak da istakne negativne strane vrednosti. Svaka od grupa je nakon završenog rada imala prezentaciju onoga što je uradila.

BANJA ICL 1

Sesije interkulturalnog i psihološkog savetovanja se realizuju u svim centrima za azil u Srbiji.

You are here: Home Interkulturalno savetovanje o vrednostima u različitim kulturama 28.09.2016.