POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Učenje srpskog alfabeta sa najmlađima u Krnjači

Tokom redovne posete Centru za azil u Krnjači 13. jula 2016. godine, u okviru projekta Enhanced Legal and Psychosocial Protection of Asylum Seekers and Refugees in Serbia koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije, APC/CZA je organizovao sesiju interkulturalnog savetovanja namenjenu deci tokom koje su se predstavili jedni drugima, učeći osnovne fraze i načine pozdravljanja na srpskom jeziku, ali i vežbali koordinaciju i motoriku ruku ispisujući slova srpskog alfabeta.

krnjajzm

Deca su veoma pozitivno reagovala i pored učenja srpskih slova i pozdrava želela su da predstave i slova persijkog i arapskog alfabeta, dok su oni mlađi umesto slova crtali različite oblike i šare koje su im bile zanimljive.

You are here: Home Učenje srpskog alfabeta sa najmlađima u Krnjači