POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Psihološka radionica sa maloletnicima bez pratnje u ZVDO

APC/CZA tim psihologa i pedagoga redovno posećuje Prihvatilište za maloletne strance bez pratnje roditelja u Beogradu i NIšu. Radionice se održavaju uz svesrdnu finansijsku i drugu podršku ELCA, a radionice se održavaju na različite teme kao i psihološko savetovanje u situacijama kada su deca tužna, napeta, isfrustrirana, nesrećna, kako bi im se pomoglo da prevaziđu teške trenutke koji su dodatno otežani nedostatkom roditelja i podrške porodice.

ZVDO psih radonica

Neke od psiholoških radionica su se bavile temom vrste problema i šta oni mogu da urade kako bi ih rešili. Problemi su podeljeni u 5 vrsta u zavisnosti od toga da li mogu da ih reše sami ili uz pomoć prijatelja ili odrasle osobe i koliko su sami problemi urgentni. Kada su diskutovali o tome kom nivou problema pripada kada nešto izgube kao iz topa su rekli: „Zavisi šta. Ako izgubiš telefon onda ti treba pomoć prijatelja, a kada izgubiš roditelje ne možeš sam, to je urgentno i to samo odrasli mogu da probaju da reše. A možda ni oni neće moći."

You are here: Home Psihološka radionica sa maloletnicima bez pratnje u ZVDO