POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Trening u Obrenovcu - primeri pozitivne prakse u radu sa tražiocima azila i lokalim stanovništvom

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA), direktorka Kulturnog centra "Hadži Ruvim" iz Lajkovca i predstavnica Osnovne škole "Mile Dubljević" iz Lajkovca, 14.novembra u Organizaciji Eko dvorište organizovali su trening o primerima dobre prakse u radu sa tražiocima azila i lokalnim stanovništvom.

Predstavnice institucija obrazovanja i kulture u lokalnoj sredini, na osnovu svog iskustva, govorile su o ulozi ovih institucija u preveniranju predrasuda i strahova, uspostavljanje prvih kontakata među lokalnim stanovništvom i tražiocima azila. APC/CZA je predstavio profil tražilaca azila, razloge za migracije, pravnu i psihosocijalnu podršku koju pruža tražiocima azila i aktivnostima koje realizuje u lokalnim sredinama u kojima žive tražioci azila.

06

Fotografije sa treninga o primerima pozitivne prakse.

Kulturni centar "Hadži Ruvim" iz Lajkovca i APC/CZA zajedno realizuju projekat "Razmena pozitivnih iskustava u dijalogu između tražilaca azila i lokalnih građana" koji je podržala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

You are here: Home Trening u Obrenovcu - primeri pozitivne prakse u radu sa tražiocima azila i lokalim stanovništvom