POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Poseta Muzeju Jadra u Loznici

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u saradnji sa Muzejom Jadra u Loznici 29. aprila 2015. organizovao posetu za predstavnike tražilaca azila koji žive u centru za azil u Banji Koviljači.

Kustoskinja muzeja je predstavila azilantima istoriju Srbije posebno u periodu Prvog i Drugog svetskog rata.

Organizovana poseta gradskom muzeju deo je aktivnosti koje Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) inicira i organizuje u lokalnim sredinama u kojima borave tražioci azila, u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije"  koji finansira Evropska unija.

10

Više fotografija možete pogledati u galeriji.

You are here: Home Poseta Muzeju Jadra u Loznici