POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Nova školska godina za decu tražioce azila

Mali Amir iz Avganistana upisan je u Osnovnu školu Zaga Malivuk u Krnjači i to je trideset i peto dete tražilac azila koje je Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila uključio u obrazovni sistem u Srbiji u okviru projekta "Poboljšanje pristupa obrazovanju dece tražilaca azila u Srbiji i prevencija rodno zasnovanog nasilja" koji finansira Evropska unija, a realizuje Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA).

U Osnovnu školu „Vera Blagojević" u Banji Koviljači upisano je dete tražilac azila poreklom iz Sirije. Munir je krenuo u sedmi razred i jako se raduje predstojećim časovima i druženju sa decom svog uzrasta, naročito igranju fudbala. Oba deteta su prethodno, kroz rad sa pedagogom APC/CZA i APC/CZA učiteljicom srpskog jezika iz lokalne sredine, imala mogućnost da se upoznaju sa karakteristikama obrazovnog sistema u Srbiji i nauče osnovne fraze na srpskom jeziku.

munir skola

You are here: Home Nova školska godina za decu tražioce azila