POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Ambasada Kraljevine Holandije u poseti Preševu i APC/CZA

Ambasada Kraljevine Holandije je 26. februara posetila Prihvatni centar u Preševu i službenike APC/CZA koji  rade  u Preševu. 

ndl 01

Svi zajedno su obišli sve objekte u kampu, tim APC/CZA je predstavio iskustva sa terena i izazove u radu.

ndl 02

Ambasada Kraljevine Holandije je jedan od donatora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA).

ndl 03

You are here: Home Ambasada Kraljevine Holandije u poseti Preševu i APC/CZA