POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Poseta izbeglicama u okolini Subotice

Tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) posetio je migrante u Subotici 12.maja. Zajedno sa Istočno-evropskom misijom, APC/CZA je obišao deo nedaleko od Kelebije kao i Autobusku stanicu gde se ponovo okupljaju izbeglice u nadi da će uspeti da odu u zemlje Evropske Unije.

01su

Oko sto očajnih izbeglica među kojima ima i par porodica sa malom decom više od deset dana čekaju između dve granice, pokušavajući da odu u Mađarsku.

02su

APC/CZA je migrantima podelio sredstva za higijenu.

03su

Migranti poreklom iz Sirije, Avganistana, Iraka, Pakistana i Maroka spavaju na otvorenom. Veliki broj njih je prevaren i opljačkan od strane krijumčara. I svi se nadaju da će ih Evropa uskoro primiti.

04su

Vous êtes ici : APC/CZA odeljenje Subotica Poseta izbeglicama u okolini Subotice