POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Poseta migrantima u Preševu 13.05.2016.

Tim APC/CZA je 13. maja posetio migrante u Tranzitnom centru u Preševu. Mali broj njih, poreklom iz Sirije, Avganistana i Iraka u centru se nalazi od sredine februara kada su tu dovezeni iz Šida.

pr 01

I dalje se nadaju da će biti primljeni u Evropu i da će se tamo spasiti. I dalje su ambivalentni šta treba raditi i kako se suočiti sa dosadom i monotonijom života u kampu.

pr 02

APC/CZA u Preševu ima istureno odeljenje i službenici su svakodnevno sa migrantima u kampu, pružajući im asistencije i informacije o azilu. 

U kamp svakodnevno pristižu novi ljudi koji ubrzo nastavljaju put ka severu zemlje.

pr 03

Vous êtes ici : Rezultati Vesti Poseta migrantima u Preševu 13.05.2016.