POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Azilanti u odbrani Šapca

Tražioci azila su sinoć celu noć radili u Šapcu, na odbrani grada od poplava. Njih 85 evakuisanih iz Obrenovca u Barič, poreklom iz Kameruna, Sirije, Malija, Iraka i drugih zemalja, insistirali su da pruže pomoć svojim sugrađanima i oko 23 časa su krenuli u Šabac. Kada su stigli u grad, celu noć su prepakivali humanitarnu pomoć, punili džakove sa peskom i opremali konvoje humanitarne pomoći. Kiša je padala celu noć a oni su pokisli i promrzli oko 16h vraćeni nazad do Bubanj Potoka, odakle su dalje prebačeni u Sjenicu i Tutin. 

Na pitanje zašto su ovo radili, Joe iz Kameruna odgovara: "Nije nam bilo teško da uzmemo lopate u ruke i učinimo sve da pomognemo ljudima u nevolji. Čak nam je bilo zadovoljstvo da smo korisni, da i mi pomognemo a ne samo da se nama pomaže. Videli smo dosta starih i nemoćnih ljudi, videli smo žene i decu, čitave porodice koje su ostale bez doma za samo jednu noć. Isto se to desilo i nama, samo što je ta agonija kod nas trajala mnogo duže. Mi smo naše zemlje morali da napustimo.

Srpski narod je dobar narod, prihvatili su nas kao svoje. Osnovni je red da i mi pomognemo domaćinima."
Vous êtes ici : Rezultati Vesti Azilanti u odbrani Šapca