Zemlja porekla

Genitalno sakaćenje preti milionima devojaka

IZVOR: Večernje novosti   22.jul 2013.

Prema procenama Fonda Ujedinjenih nacija za decu (UNICEF-a) više od 125 miliona žena i devojaka u svetu je bilo izloženo genitalnom sakaćenju - obrezivanju, a u narednih 10 godina pod rizikom od ove intervencije će biti 30 miliona devojaka.

Mada je globalno u opadanju, ova praksa je u nekim državama "gotovo univerzalna", navodi se u izveštaju UNICEF-a, koji se zasniva na podacima prikupljanim tokom 20 godina u 29 afričkih i bliskoistočnih zemalja.

Operacija se sastoji u kompletnom ili delimičnom uklanjanju spoljnih genitalija. Ponekad uz to ide i uklanjanje klitorisa ili ušivanje usmina.

Iako se gotovo jedan vek radi na tome da se ovakva praksa eliminiše, a takođe se smatra i kršenjem ljudskih prava, ona uporno opstaje, a kao glavni razlog za to se navodi "društvena prihvaćenost" obrezane žene, ističe stručnjak UNICEF-a Klaudija Kapa.

Zbog stava društva, majke nekad pristaju da im ćerke budu osakaćene i kada same smatraju da bi takvu praksu trebalo ukinuti.

U samo nešto više od polovine studijom obuhvaćenih zemalja, praksa ženskog obrezivanja se donekle proređuje, a primenjuju je i muslimani i hrišćani i pripadnici afričkih trtadicionalnih religija.

Pristalice obrezivanja devojaka smatraju da se njime poboljšavaju izgledi za udaju pa čak i da žena time postaje lepša.

Najviše se obrezuju žene u Somaliji. Takvih je 98 odsto u kategoriji između 15 i 49 godina. Sledi Gvineja sa 96 posto, Džibuti sa 93 posto, pa Egipat sa 91 posto.

U Keniji i Tanzaniji obrezivanje žena se sve manje primenjuje - u ovom zemljama tri puta je više žena četrdesetih godina koje su obrezane, nego onih starosti od 15 do 19 godina.

Takođe je obrezivanje devojčica tinejdžerskog uzrasta smanjeno za oko polovinu u Beninu, Centralnoafričkoj Republici, Iraku, Liberiji i Nigeriji, ali se to ne može reći za Čad, Gambiju, Mali, Senegal, Sudan i Jemen.

Mada se smatra ekstremnim izrazom patrijarhalnog mentaliteta, sve je više i muškaraca koji se protive praksi ženskog obrezivanja, ističe Klaudija Kapa.

"Treba pustiti devojke, žene, mladiće i muškarce da jasno i glasno govore o tome kako žele da se ova štetna praksa napusti" ističe Gita Rao Gupta, zamenik izvršnog direktora UNICEF-a.

Generalna skupština UN je 2012.godine usvojila rezoluciju čiji je cilj intenziviranje globalnih napora da se eliminiše žensko obrezivanje, ali ta rezolucija nema obavezujući karakter.

Vi ste ovde: Izaberite zemlju Genitalno sakaćenje preti milionima devojaka