POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Skup u Beču: Izbeglička ruta preko Balkana i dalje funkcioniše

Izvor : BETA

Za sajt BETA 01

Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Djurović ocenio je danas da izbeglička ruta preko Balkana i dalje funkcioniše i da će se Srbija u perspektivi suočiti sa velikim izazovima zbog nespremnosti vlasti da reguliše status izbeglica koje će dugoročno boraviti.

Na panel diskusiji medjunarodne konferencije u Beču pod nazivom "Balkanska izbeglička ruta put ka evropskoj solidarnosti", Djurović je rekao da to što je broj izbeglica u Srbiji u relativnoj stagnaciji, izmedju šest i osam hiljada ljudi, ne znači da je njihov priliv prestao već samo da su trgovci ljudima postali veštiji.                                                                                                     

On je dodao da je administracija u Srbiji "katastrofalno troma" i da su do sada dodeljena samo dva azila izbeglicama, iako je više od 4.000 ljudi izrazilo nameru da zatraži azil.

Djurović je rekao da ljudi koji imaju novca da plate krijumčarima, mogu da prodju kroz Srbiju do neke od zemalja Evropske unije veoma brzo ali da se u Srbiji i dalje nalazi veliki broj ljudi koji su tu "zaglavljeni" i po godinu dana u kolektivnim centrima.

"Tim ljudima više ne treba samo humanitarna već i pravna pa čak i psihološka pomoć, jer oni su zaglavljeni mesecima u Srbiji, neki i celu godinu, i ne znaju više šta da rade", rekao je Djurović i dodao da, obzirom da više nema uslova za legalan prelazak iz Srbije u EU, vlasti ali i javnost treba da se pripreme na činjenicu da Srbija postaje tampon zona u kojoj će jedan broj tih ljudi ostati da živi.

Govoreći o problemima izbeglica koje se odluče da put nastave ka EU, Djurović je rekao da postoje brojna svedočenja da hrvatska i madjarska policija te ljude tuče i maltretira, da ih ponižavaju i otima imovinu, nakon čega ih na silu vraća na teritoriju Srbije.

"Postoje primeri da su ljudi stigli čak do Zagreba odakle su ih vratili na teritoriju Srbije, bez ikakve šanse da zatraže azil, iako to predstavlja kršenje svih njihovih prava", rekao je Djurović i dodao da na madjarskoj granici, pored vojske i policije, deluju i privatne milicije gradjana koje tragaju i hvataju migrante.

Predstavnik nemačke organizacije "Pro azil" Karl Kop rekao je da, uprkos tome što je broj izbeglica u Srbiji u relativnoj stagnaciji, ne može biti govora o tome da je priliv izbeglica u Evropu prestao.

"U prvih šest meseci ove godine samo u Nemačkoj je zabeležen dolazak oko 40.000 izbeglica, od kojih su mnogi prošli takozvanom balkanskom rutom... Tek kada se uzme taj podatak i kada se zna da se od početka godine udavilo oko 3.000 izbeglica u nameri da se domognu Grčke, vidi se da kriza ne posustaje", rekao je Kop.

Predstavnica grčkog Saveta za izbeglice Danae Leivada rekla je da procene govore da se u toj zemlji, samo u registrovanim kampovima, nalazi oko 55.000 izbeglica ali da u taj broj ne spadaju i oni ljudi koji su napustili kampove i sami pokušavaju da se domognu neke od zemalja Zapadne Evrope.

Medjunarodna konferencija "Balkanska izbeglička ruta put ka evropskoj solidarnosti" održava se 2. i 3. oktobra u Beču, a u njenom radu učestvuju najveće humanitarne organizacije iz Austrije, Nemačke, Makedonije, Grčke, Hrvatske, Slovenije, Italije i Srbije.

Vi ste ovde: