POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Panel diskusija “Stavovi mladih prema izbeglicama” u EU info centru, radionice i izložba mladih azilanata i lokalnih mladih u Beogradu

U okviru regionalnog projekta "Empower for Change of Stigmatizing Attitudes" koji finansira Erasmus+ program Evropske unije, a koji realizuje Centar za demokratsku tranziciju iz Crne Gore zajedno sa partnerima: JumpIn – Italija, Proni Center for Youth Development – Bosna i Hercegovina, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Central European Heritage – Mađarska, EUFRAK-EuroConsults – Nemačka, Institute for Democracy "Societas Civilis"– Makedonija i European Projects Association – Belgija, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je organizovao 11. decembra 2017. godine, panel diskusiju u EU info centru pod nazivom "Stavovi mladih u Srbiji prema migrantima". Cilj panel disksuije je bio da se analiziraju i steknu nova znanja u vezi sa radikalizacijom mladih u našem društvu kao i da se otvori prostor za dijalog o ulogama i obavezama institucija, medija i organizacija civilnog društva u cilju ranog prepoznavanja i sprečavanja radikalizacije mladih, islamofobije i stigmatizacije migranata, u nadi da možemo doći do inicijalnih odgovora koji bi doprineli daljem radu na borbi protiv predrasuda i građenju tolerantnog odnosa mladih prema migrantima, izbeglicama i tražiocima azila u budućnosti.

podguiougi

Ispitivanje je ukazalo da mladi iz zemalja Zapadnog Balkana pokazuju negativan stav prema migrantima iako većina njih nikada nije bila u kontaktu sa migrantima. Na negativne stavove mladih prema migrantima značajno utiče negativna percepcija pre svega islamske religije, neobjektivno informisanje ali i nepoznavanje drugih kulturoloških, jezičkih, običajnih obrazaca kod mladih koji dolaze sa drugih kontinenata i iz drugih društveno-istorijskih i političkih konteksta.

Nakon panel diskusije su održane i radionice sa lokalnim mladim aktivistima i mladim izbeglicama iz Centra za azil Krnjača na temu izazova integracije u Srbiji, interakcije sa mladima u lokalnim sredinama, političkim dešavanjima u svetu, altruizmu, a predstavljene su i fotografije mladih studenata/volontera APC-a kao i mladih azilanata u zajedničkim aktivnostima u lokalnim sredinama od skupljanja i deljenja humanitarne pomoći, do učešćća na okruglim stolovima i organizovanja debata, lokalnih interakcijskih i integracijskih događaja, vašara, izožbi, druženja, diskusija, uličnih i sportskih akcija u lokalnim sredinama gde se nalaze azilanti i migranti.

Predstavnica EU info centra, Marija Stevuljević, je zajedno sa Radošem Đurovićem, Izvršnim direktorom APC-a, otvorila panel sa uvodnim obraćanjem na temu uticaja migracija na mlade i potrebu za ulaganjem u razvijanje kritičkog mišljenja i dijaloga kod mladih.

Panelisti su bili Nemanja Marković iz Kancelarije za mlade grada Beograda, Nenad Maletin iz Krovne organizacije mladih, Vladan Đukanović iz Inicijative mladih za ljudska prava i Jana Stojanović, psihološkinja APC-a. Moderator panel diskusije je bila Sena Marić stručnca saradnica i istraživač APC-a.

 mix

 

 

Istraživanje je ukazalo na pitanja čije rešavanje ima izrazito veliki značaj za prevenciju i smanjenje predrasuda prema migrantima kao što su pitanja edukacije, uspotavljanja direktnog kontakta i komunikacije sa migrantima, pravilno informisanje i razvoj kritičkog mišljenja kod mladih, posebno na teme koje se tiču migranata i migracije, te bitne uloge koju u tom procesu, pored roditelja, imaju obrazovne institucije i mediji.

Nemanja Marković iz Kancelarije za mlade grada Beograda je govorio o iskustvima svoje organizacije u mobilisanju mladih kao i o svojim angažmanima na lokalnom nivou između mladih i izbeglica. Naveo je primere saradnje sa APC-om, poput organizacije izložbe u tržnom centru Stadion i organizacije revijlane fudbalske utakmice između tražilaca azila, APC-a i zvaničnika grada Beograda. Napomenuo je da je neophodno pokrenuti dijaloge o migrantskoj krizi i potrebu da se dopre do neistomišljenika kao uslov za građenje jačih zajednica i solidarnosti među ljudima.

radionica 10

Nenad Maletin iz Krovne organizacije mladih se osvrnuo na na istraživanje o stavovima mladih koje su pokrenuli prošle godine. Istraživanje se ticalo opštih problema mladih i pokazalo je da se mladi suočavaju sa puno problema, poput nasilja u porodici, nezaposlenost, pad sistema vrednosti, i drugo. Kao takvi, mladi koji su i sami suočeni sa egzistencijalnom krizom imaju poteškoća u suočavanju sa migrantskom krizom.

Vladan Đukanović i Inicijative maldih za ljudska prava je naglasio da u javnosti nije prepoznat čitav spektar razloga zbog koga migranti beže iz svojih zemalja, poput nemaštine, klimatskih promena i ratova. Potrebno je razmisliti na koji način možemo pomoći migrantima imajući u vidu prošlost Srbije i mnoga nerešena interna, politička i društvena pitanja. S tim u vezi, Vladan Đukanović je napomenuo da se naši mladi i šira populacija još uvek nisu suočili sa pitanjima iz prošlosti i domaćim procesima izbeglištva i migracija, i da moramo da promenimo mišljenje i stav prema svojim komšijama kako bi i današnji migranti dobili šansu, i kako bi se izgradila i ojačala međugeneracijska i globalna solidarnost.

Jana Stojanović, psihološkinja Centra za zaštitu o pomoć tražiocima azila je napomenula da APC ima dobru saradnju sa kancelarijama za mlade na lokalu što omogućava kontinuiranu interakciju između mladih na lokalu i izbeglica. Takođe, Jana Stojanović je nagasila i potrebu za redovnim deljenjem informacija o migrantima kroz obrazovni sistem i u radu sa roditeljima, kao i uključivanje migranata u školu. Kao primer, navela je da deca nikada ne prave probleme – uvek su otvorena ka novim licima i ne gaje ksenofobiju i netrpeljivost prema deci migrantima.

Panel diskusija se takođe osvrnula na ulogu institucija, medija i organizacija civilnog društva u cilju ranog prepoznavanja i sprečavanja radikalizacije mladih kao i na kontinuirani rad na borbi protiv predrasuda i građenje tolerantnog odnosa mladih prema migrantima, izbeglicama i tražiocima azila u budućnosti.

Vi ste ovde: