POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Interaktivna radionica i crtanje grafita u klubu Ciglana

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je organizovao kreativnu interakcijsku radionicu crtanja grafita 17. juna 2018. u klubu „Ciglana" u Beogradu. Radionia je realizovana u okviru projekta LOVE (Pravo, Red, Vrednosti) – za migrante/azilante/osobe kojima je odobren azil, u ostvarivanju svojih prava bez diskriminacije, koji finansira Evropska unija.

U radionici su učestvovali dečaci poreklom iz Avganistana i Irana koji u Srbiji borave bez roditelja zajedno sa mladima iz lokalne sredine, APC/CZA  timom i volonterima i studentima APC/CZA. Specijalni gost radionice bio je grafitti umetnik Bogdan Đokić i Nejib, tražilac azila - akademski slikar kojem APC pomaže u postupku azila.

 IMG 20180617 182842

Samom crtanju grafita je prethodila radionica sa decom migrantima i lokalnom decom, a koju je moderirao pedagog i socijalni radnik iz APC tima koji se bave interakcijom i integracijom azilanata i izbeglica u Srbiji. Na istoj radionici su učescnici diskutovali o tome šta ih čini srećnim, na kakve sve izazove nailaze tokom puta i boravka u Srbiji ali i kako da se izraze i komuniciraju sa ljudima iz lokalne sredine i sa svojim vršnjacima u lokalnoj sredini u kojoj borave.

Grafiti umetnik im je nakon toga predstavio osnove crtanja murala, a zatim svakom učesniku radionice pomogao da sam pokuša da se izrazi i sam ili zajedno sa drugima nacrta i predstavi svoj rad. Za azilantsku i lokalnu decu je ovo bilo potpuno novo iskustvo o kome često maštaju svi mladi njihovog uzrasta, a mogli su da kroz kreativan rad komuniciraju, dogovaraju se, razmenjuju ideje i prevaziđu eventualne nepoznanice i predubeđenja. Svi su bili vrlo uzbuđeni i ponosni na mogućnost da ostave neki vidljiv autorski trag na zidovima fabrike koji može da traje i ostavi utisak i pošalje poruku i svima drugima koji ga budu videli u budućnosti.

IMG 20180617 181305

Sadržaj, stavovi i realizacija projekta su isključiva odgovornost Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA, novinske agencije BETA i Centra za istraživanje javnih politika, a izneti stavovi ni u kom slučaju se ne mogu smatrati stavovima Evropske unije.

Vi ste ovde: