POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Migranti izbačeni iz Adaševaca, uz pomoć APC vraćeni u Centar

Naš tim je jutros, tokom redovne tokom posete Prihvatnom centru u Adaševcima ispred kampa zatekao uznemirenu grupu migranata iz Irana među kojima je bila i jedna žena i jedan maloletnik bez pratnje. Naveli su da je njih devetoro prethodne večeri izbačeno iz kampa. Sedeli su na ćebadima koje su prostrli na putu ispred kampa, nemajući kuda da idu. Ispričali su nam da su izbačeni zbog tuče koja se dogodila prethodne večeri između grupa iz Avganistana i Irana. Nakon toga, kažu da ih je upravnik prihvatnog centra izbacio.

adasevci-2 resize

APC/CZA tim je prikupio informacije o događaju i pružio prvu psihološku pomoć ovim ljudima, umirio ih i obavestio centar za socijalni rad u Šidu da je među njima bez smeštaja i maloletni dečak bez pratnje. Posebno je uznemirena bila žena koja je provela noć na parkingu, između autoputa i šume, kao i njen suprug koji navodi da se i u Iranu borio sa depresijom. Ubrzo je došla policija iz Šida, među kojima je bio i inspektor za strance. 

Naš tim je insistirao da se migrantima obezbedi smeštaj jer su u ovakvoj situaciji izloženi bezbednosim, zdravstvenim i humanitarnim rizicima, posebno osetljivi slučajevi kao što je žena, maloletnik bez pratnje, potom lice sa psihičkim problemima. Ujedno, prihvatni centri, kakav je i ovaj u Adaševcima, i namenjeni su za prihvat migranata za koje nije nužno da zatraže azil u Srbiji.

Ono što je za nas  bilo posebno zabrinjavajuće je to što su migrante iz kampa izbacili zaposleni u Komesarijatu za izbeglice. Upravnik kampa je uz to tvrdio da kako ova lica ne žele da uđu u kamp. Pitali smo migrante i svi su rekli da žele da budu u smeštaju.

Policija je uzela izjave o samom događaju, poučila migrante o poštovanju pravila kampa i životu u kolektivnom smeštaju. Potom su predstavnici policije razgovarali sa upravom kampa i svi migranti su primljeni u smeštaj. 

Adaševci-fotke-sa-policijom-resize

Izbeglice su bile veoma zahvalne našem timu, intervenciji i pomoći u kriznoj situaciji. Oko grupe izbačenih lica okupilo se dosta izbeglica smeštenih u kampu koji su želeli da pokažu solidarnost sa njima i pokušaju da im pomognu.

Vi ste ovde: