POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Reagovanje APC povodom priloga na TV Prva od 5.11

 Prva

PRVA SRPSKA TELEVIZIJA

Autoput 22

11080 Zemun

Saopštenje povodom priloga a o migrantima i izbeglicama u dnevniku Prve od 05.11.2018. godine

Poštovani,

U prilogu o migrantima i izbeglicama koji je objavljen  u Dnevniku vaše televizije, od 05.11.2018. godine, a potom i na sajtu B92  pod naslovom „Da li se Zakoni Srbije primenjuju i na migrante?” kao činjenicu ste  izneli tvrdnju da 2000 migranta i izbeglica koji se u Srbiji nalaze van van centara za azil su uglavnom bez dokumenata i da često ne odgovaraju za dela koja počine, a da su to” Najčešće razbojništva, pljačke, tuče i silovanja”
Optužbu da 2000 izbeglica i migranata pljačkaju, tuku i siluju u Srbiji je netačna, neutemeljana ni na jednom jedinom argumentu, nedopustiva  i uznemirujuća za našu javnost.

Nedopustivo da je moja izjava, kao direktora Centra za pružanje pravne pomoći tražiocima azila -  da su migranti i izbeglice u Srbiji jednaki sa našim građanima pred zakonom u Srbiji, stavljena u kontekst ovakve tvrdnje i  emitovana pred višemilionskim auditorijumom u Srbiji.

To daje pogrešno sliku ne samo o najvećem broju migranata i izbeglica, nesrećnih ljudi koji ničim nisu zaslužili ovakve kvalifikacije, već i o meni kao direktoru organizacije koja brani njihova prava.

Pitam vas - na koji slučaj silovanja koje su počinili migranati od 2015.godine, se pozivate? Navedite koga su, kada i gde migranti i azilanti tukli i pljačkali?

Da li par incidenata, pre svega međusobnih tuča, krađe novca i hrane u domaćinstvima u blizini mađarske i hrvatske granice, te upadenje u prazne vikendice... može da kvalifikuje kao pljačkašku, nasilničku celu izbegličku populaciju, među kojima je veliki broj maloletnika i dece.

Prema zakonu novinari i urednici su dužni da sa pažnjom primerenom okolnostima, pre objavljivanja informacije koja sadrži podatke o određenoj pojavi, događaju provere njeno poreklo, istinitost i potpunost, kao i da preuzete informacije, ideje i mišljenja prenesu verodostojno i potpuno.

Želim još samo da skrenem pažnju, građani Srbije kojima ste poslali ovu poruku pokazuju veliko razumevanje za patnje ovih ljudi, pokazuju i saosećanje i humaniost. Oni ne vide ove ljude očima kojima je vaša televizija ovim prilogom, nažalost, pokušala da predstavi.

Shodno zakonu miolim vas da moje reagovanje objavite u istoj emisiji u kojoj je emitovan sporni prilog, kao i na sajtu na kome je objavljen tekst „Da li se Zakoni Srbije primenjuju i na migrante?”

U Beogradu, 06.11.2018. godine

Radoš Đurović
Izvršni direktor
Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila

Vi ste ovde: