POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Novi azil dodeljen LGBT osobi zbog progona

Republika Srbija je u martu 2019. godine dodelila azil u obimu izbegličke zaštite gej muškarcu iz Irana po osnovu pripadnosti društvenoj grupi - LGBT osobama. U toku postupka azil koji je trajao šest meseci, utvrđeno je da je njegov strah za život u Iranu osnovan s obzirom na sistematsko kršenje ljudskih prava LGBT osoba u Iranu i svoje lično traumatsko iskustvo. Mladi Iranac od dolaska u Srbiju je jasno izražavao nameru da zauvek ostane ovde. Srbija je bila njegova krajnja destinacija i maštao je o početku novog života. Nakon meseci neizvesnosti, konačno je dobio pozitivnu odluku da može ostati u Srbiji, te je istog dana napustio centar za azil, koji prethodno nikada nije posetio. Njemu će pomoć u integraciji pružiti socijalni integracijski sector Centra za zastitu i pomoć tražiocima azila kao i preko 40 naših volontera.

22.mart

Međutim, pristup teritoriji i pristup azilnom postupku nije bio lak. Mladog Iranca domaće vlasti nisu pustile da uđe u Srbiju u avgustu prošle godine iako je na aerodromu izrazio nameru za azil, te je 4 dana proveo u detenciji. Tek nakon intervencije Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Iranac je pušten u Srbiju i izdata mu je potvrda o registraciji kojom je obavezan da ode u prihvatni centar. Ni to nije bio kraj njegovim mukama da pristupi postupku azila. Prihvatni centar nije centar u koji traba da se smeštaju tražioci azila, te su ponovo pravnici Centra morali da urgiraju da se isti izmesti u centar za azil i da mu se omogući podnošenje zahteva za azil. Pokušaj da se pristupi azilu trajao je čitavih mesec dana, i svakako da tražilac azila nikada ne bi mogao da uspe sam da pristupi azilnom sistemu bez podrške i zastupanja od strane naše organizacije. Zato je bitan naš rad!

 

 

Vi ste ovde: