POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Izašao Peti izveštaj o nezakonitim proterivanjima i nasilju Republike Hrvatske

5-iyvestaj

Izašao je Peti izveštaj o nezakonitim proterivanjima i nasilju Republike Hrvatske: Nezakonite prakse i sistematsko kršenje ljudskih prava na granicama Evropske unije, koji su objavili hrvatska udruženja Are You Syrious?, Centar za mirovne studije i Inicijativa Dobrodošli. Nezakonite prakse i nasilna vraćanja iz Hrvatske u Srbiju potvrđuje i Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila koji je u okviru regionalne saradnje dao svoj doprinos izveštaju (strane 16 i 17, izveštaja).

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila navodi da je tokom 2018. i početkom 2019. godine veliki broj migranata s teritorije Srbije pokušavao preći granicu s Hrvatskom mimo graničnog prelaza i bez važećih dokumenata. U takvom pokušaju migranti su bivali zaustavljani i na isti način vraćani od strane hrvatske policije na teritoriju Srbije, s time da Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila beleži sistematski pushback, odnosno spečavanje pristupa teritoriji i vraćanje u Srbiju na nezakonit način. Pritom hrvatska policija upotrebljava silu, vređa i ponižava migrante, uništava imovinu – mobilne telefone i punjače te oduzima novac i vrednije mobilne telefone koje nađe kod migranata. Nasilja nisu pošteđeni ni maloletnici bez pratnje.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je, prema svedočenjima migranata vraćenih na teritoriju Srbije, zabeležio u 2018. godini povećan broj lančanog proterivanja i to iz Slovenije preko Hrvatske u Srbiju i iz Mađarske u Hrvatsku pa u Srbiju, migranata koji su prethodno boravili u Srbiji, ali i onih koji nisu iz Srbije ušli u Hrvatsku ili nikada pre nisu boravili u Srbiji. Srpska policija toleriše takvo postupanje hrvatskih policijskih službenika i prihvata sve migrante koji su proterani ili vraćeni u Srbiju.

Kako migranti svedoče, hrvatska policija nezakonito vraća, ne samo s granice sa Srbijom, već i iz dubine teritorije, iz okoline Zagreba, kao i s granice sa Slovenijom, kako je već navedeno. Migrantima koji traže azil ne dopušta se pristup azilu, njihove namere se ignorišu i oni se jednako vraćaju nazad.

PETI IZVJEŠTAJ O NEZAKONITIM PROTJERIVANJIMA I NASILJU REPUBLIKE HRVATSKE

Vi ste ovde: