POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Push back-ovi izbeglica na teritoriju Makedonije od januara do aprila 2019.

Tekst: APC Foto: APC

Bujanovac, Preševo, Vranje, 30. april 2019. – Službenici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) obilaze kampove u Vranju, Bujanovcu kao i otvorene lokacije u Preševu i okolini. U razgovorima sa izbeglicama koji su vođeni u periodu od januara do aprila 2019. saznajemo informacije o push back-ovima koje sprovodi srpska policija i žandarmerija. Migranti sa kojima su službenici tima komunicirali govore o slučajevima push back-ova (vraćanja na teritoriju Makedonije, retko uz upotrebu sile) sa teritorije Srbije na teritoriju Makedonije, odakle su incijalno ušli u Srbiju.

IMG 9826-30-11-18-05-54-660x330

H.K.M. (25, Irak), njegov brat H.K. (35) i njegova supruga A.A.M. (28) i njihovo troje dece, poreklom iz Iraka su u Srbiju stigli krajem marta 2019. iz Makedonije, a naš tim je sa ovom grupom razgovarao početkom aprila u Bujanovcu. H.K.M. je timu ispričao da su u Srbiju uspeli da uđu tek iz trećeg pokušaja, pošto ih je srpska policija prethodna dva puta vratila ilegalno nazad. Oba puta su bili uhvaćeni od strane policije u blizini granice i rečeno im je da se vrate u Makedoniju.

Naredni slučaj o kome je tim dobio informacije, a tiče se push back-ova je od strane dvojice izbeglica iz Avganistana, A.S. (35) i S.M. (19). Obojica su u Srbiju ušli 18. februara, a tim ih je zatekao u Bujanovcu. A.S. i S.M. su nam ispričali da su ih pripadnici srpske policije vratili u Makedoniju kada su prvi put pokušali da pređu granicu Makedonije i Srbije početkom februara ove godine. Kada su potom uspeli da pređu granicu bez push back-a, uhvaćeni su ponovo od strane srpske policije u blizini Miratovca, koja ih je registrovala i uputila u kamp u Bujanovcu.

Iste navode su potvrdili i I.J.M. (20) iz Pakistana) i A.H. (19), iz Pakistana koji su dva puta ilegalno gurnuti u Makedoniju od strane srpske policije, pre nego što su iz trećeg puta uspeli da uđu i stignu do Beograda, odakle su upućeni od strane policije u Vranje, gde su ih naši službenici upoznali i razgovarali sa njima u januaru ove godine.

Ilustrativno svedočenje o kolektivnoj deportaciji grupe od šest izbeglica iz Avganistana koja se desila 31. januara ujutru iz kampa u Vranju, naš tim je 01. februara 2019. dobio od dvojice izbeglica iz Pakistana i iz Avganistana. Prema navodima Z.D. (27) iz Avganistana koji je u Srbiju ušao iz Bugarske i I.J.M. (21) iz Pakistana koji je u Srbiju ušao iz Makedonije,upravnik kampa je posle sastanka sa policijom u prostorijama kampa prišao grupi od sedam izbeglica iz Avganistana i upitao ih da li imaju nameru da traže azil u Srbiji. Odgovorili su odrečno, navodeći da im je namera da nastave put dalje ka zemljama Evropske unije. Narednog jutra (31.01.2019. oko 6 ujutru) policija je upala u prostoriju gde je spavala ova grupa Avganistanaca i odvela šest osoba iz ove grupe. Policija je ovim izbeglicama oduzela telefone i isključila ih je. Izbeglicama nije saopšteno zašto ih privode i gde ih vode, a po rečima našeg sagovornika kamp je bio okružen policijom i nije bilo mogućnosti za bekstvo. Svih 6 izbeglica su ubačeni u vozilo policije i odvezeni. Kada su pušteni, našli su se na planini, a kada su ponovo uključili svoje telefone javili su prijateljima u kampu u Vranju da se nalaze u Bugarskoj.

Broj push backova migranata od strane srpske policije iz Srbije na teritoriju Makedonije od početka ove godine do aprila 2019., koje su službenici APC-a zabeležili je 75. Ovo je značajno manji broj push back-ova nego pre dve godine, kada je broj vraćanja sa granica iznosio 450 samo u 2017. godini. Svi ovi migranti su posle 2 do 3 push back-a uspeli da uđu na teritoriju Srbije, gde se registruju u policiji koja ih uputi na određeni kamp i tako dobiju priliku i da se faktički smeste u nekom od kampova na jugu Srbije, u najvećem broju slučajeva bez bilo kog pravnog osnova za njihov boravak u zemlji.

Primeri izbeglica koji se dobrovoljno vraćaju u Grčku preko Makedonije

Prema saznanjima APC/CZA do kojih su naši službenici došli kroz razgovore sa izbeglicama iz centara u Bujanovcu, Vranju, Preševu i Pirotu od početka godine do 02. aprila 2019. približno 50 izbeglica dobrovoljno je odlučilo da se vrati u Grčku preko Makedonije, najviše izbeglica poreklom iz Irana. Prema navodima izbeglica, najčešći razlog za vraćanje u Grčku je nedostatak novca za dalji put, odnosno izbeglice odlaze u Grčku da rade kako bi prikupili novac za nastavak putovanja ka zemljama Evropske unije. Pored nedostatka sredstava za dalji put, jedan od razloga za vraćanja izbeglica u Grčku je i želja pojedinih izbeglica da pokušaju da u Grčkoj pokrenu azilnu proceduru i dobiju izbeglički status, imajući u vidu da je Grčka članica Evropske unije. Međutim, prema navodima izbeglica, bitan razlog za povratak u Grčku je i mogućnost da izbeglice u Grčkoj na nelegalan način dobiju grčke lične karte koje nabavljaju od krijumčara i na taj način nastave put do drugih zemalja Evropske unije koje su njihov krajnji cilj.

Službenici APC/CZA u Preševu su kroz razgovor sa dvojicom izbeglica iz Indije saznali da su njih dvojica odlučili dobrovoljno da se vrate u Makedoniju, a potom da odu u Grčku. M.A. (25) i V.C. (28) su u Srbiju stigli avionom početkom februara, a nakon tri dana boravka u hostelu pokušali su da uđu u Hrvatsku u blizini Šida. Ušli su oko 7 kilometara duboko u hrvatsku teritoriju kada ih je uočila hrvatska policija. Nisu korsitili silu ovom prilikom, samo su ih ubacili u automobil I odvezli do granice, gde su im naredili da se vrate u Srbiju. Posle ovog neuspelog pokušaja, krenuli su u Grčku preko Makedonije kako bi tamo zaradili novac za dalji put ka željenim zemljama.

H.V. (24, Alžir) je ušao u Srbiju iz Makedonije krajem decembra. Iz Preševa je otišao u Bosnu gde je proveo 4 meseca (od januara do aprila) i odakle je pokušavao da pređe u Hrvatsku. Kada mu to nije pošlo za rukom, vratio se u Preševo 20. aprila sa namerom da nastavi put u Grčku preko Makedonije.

M.F. (30, Palestina) je u Srbiju ušao iz Makedonije početkom 2018. Godine I boravio je u kampu u Preševu dok nije zatvoren. Proveo godinu dana u Bosni (od aprila 2018 do početka aprila 2019, kada su ga službenici APC/CZA upoznali). Posle neuspelih pokušaja prelaska granice sa Hrvatskom, vratio se u Preševo i rekao službenicima APC/CZA da planira da odu u Grčku preko Makedonije.

A.N. (44, Iran) je boravio u kampu u Šidu od aprila 2018. do kraja oktobra 2018. kada je otišao u Bosnu. U Bosni je proveo 5 meseci pokušavajući da pređe granicu sa Hrvatskom. Kada mu je ponestalo novca, odlučio je da se vrati u Srbiju (sredina marta) i nastavi dalje do Grčke, gde mu se trenutno nalazi porodica. Službenici APC/CZA su ga sreli na železničkoj stanici u Preševu gde je čekao voz. Službenici APC/CZA su ga informisali da neće moći da uđe u Grčku vozom pošto nema nikakva dokumenta, a on je onda odlučio da će peške preći Makedoniju i doći do Grčke.

N.A. (17, Sirija) je u Srbiju ušla u decembru 2018. preko Kosova. Njeni roditelji su ostali u Grčkoj, gde su pokrenuli azilnu proceduru, a nju su poslali da nastavi put dalje ka Evropi u pratnji 43godišnjeg prijatelja njenih roditelja. Njen pratilac je nakon kratkog boravka u kampu u Bujanovcu odlučio da nastavi put sam, a N.A. je odlučila da se vrati u Grčku kod svojih roditelja. Otišla je u Grčku početkom marta 2019.

 

Vi ste ovde: