POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Izveštaj o stanju na severnim granicama Srbije za period 08. – 19. jul 2019.

Tekst: APC Foto: APC

Subotica, Horgoš, Kelebija, Kikinda, 20. jul 2019. – Prilikom redovnih obilazaka tranzitnih i prihvatnih centara na severu Srbije, kao i otvorenih lokacija u bilizini granica Srbije i Mađarske i Srbije i Hrvatske službenici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) razgovaraju sa izbeglicama, informišu ih i pružaju im pravne savete i psihosocijalnu podršku. Kroz razgovore sa izbeglicama mobilni timovi APC/CZA dolaze do saznanja o situaciji na pomenutim granicama, o pokušajima prelazaka i push back-ovima graničnih policajaca na graničnim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Rumunijom. Službenici APC/CZA su u stalnom kontaktu sa relevantnim institucijama, između ostalih i sa lokalnim centrima za socijalni rad koje redovno obaveštavamo o maloletnicima bez pratnje koji se nalaze na otvorenim lokacijama na severu Srbije u potpuno neadekvatnim uslovima za život, bez hrane, vode i zdravstvene zaštite, izloženi nasilju i zloupotrebama od strane krijumčara. Psihosocijalni službenici APC/CZA pružaju psihološku podršku izbegliceama koje često pate od stresa i anksioznosti, kao posledice nasilja, povreda, nehumanog ponašanja i ilegalnih push back-ova u Srbiju iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Mađarske.

IMG 20180928 212031 881-1-660x330

Push back-ovi hrvatske granične policije

Službenici APC/CZA su prilikom posete kampu u Kikindi 11. jula od J.S. (30, Bangladeš) dobili informaciju o push back-u 55 migranata koji je izvršila hrvatska policija u toku prve nedelje jula. J.S. izjvaljuje kako je u toku prve nedelje jula grupa od 55 migranata iz Bangladeša, Pakistana i Avganistana organizovano prešla na hrvatsku teritoriju kod Šida i ušla u hrvatsku teritoriju oko 50 km. Hrvatska policija ih je tada primetila i zaustavila. Naredila je svima da sednu na zemlju. Fotografisala je sve tamo prisutne migrante. Policajci su svima oduzeli telefone i razbili ih. Pretresli su migrante i oduzeli novac svima koji su ga imali. Polovina uhvaćenih migranata je dobila na potpisivanje dokument koji kako navodi J.S. nisu razumeli, prevodioca nije bilo, ali su bili prinuđeni da potpišu pomenuti dokument. Komunikacije između policije i migranata nije bilo. Niko od prisutnih migranata nije smeo da govori od straha od fizičke kazne. Svaki od 55 migranata u grupi je dobio udarce po glavi i telu šakama, palicama, a policajci su ih i šutirali. Niko nije zadobio teže povrede prilikom batinjanja. Nakon batinanja, migranti su ubačeni u nekoliko policijskih vozila i policija ih je odvezla do granice sa Srbijiom nedaleko od Šida i izbacila ih u međugraničnom prostoru. Odatle su migranti peške prešli na teritoriju Srbije. Do Kikinde su se vratili taksijem i autobusom. Prilikom ovog push back-a migranti nisu videli pripadnike srpske policije.

S.A. (26, Bangladeš) se u Srbiji nalazi mesec dana i za to vreme je samo jednom pokušao ilegalno da pređe na hrvatsku teritoriju krajem juna. Pri pokušaju prelaska, hrvatska policija ga je uhvatila nedaleko od graničnog prelaza Šid, uzela mu je telefon i dobio je udarce šakama u glavu. Nije mu omogućeno da izrazi nameru za azil prilikom ovog susreta sa policijom, niti je bilo ikakve komunikacije između S.A. i policije. Policija ga je push back-ovala nedaleko do graničnog prelaza Šid, gde je peške prešao na srpsku teritoriju i vratio se u Kikindu autobusom. Srpske policije nije bilo prilikom ovog push back-a.

S.A. (19) iz Pakistana koji boravi u Šidu je naveo da je do 15.jula 5 puta pokušavao da pređe hrvatsku granicu na različitim lokacijama. U Srbiji se nalazi 3 meseca, a službenici APC/CZA su ga upoznali u kampu u Šidu. Pre mesec dana je pokušao prelazak kod Apatina, preko reke, u čamcu. Bilo ih je 15 u čamcu. Nakon prelaska hodali su 15 sati, kada su uhvaćeni od strane hrvatske policije. Evidentirali su im lične podatke i fotografisali ih, nakon čega su push-backovani kod Šida. Nije bilo nasilja, kako kaže. S.A. je takođe dodao da se često pokušavaju prelasci kod Bačkog Brega preko male reke.

S.A. (23) iz Pakistana se nalazi u Srbiji 12 meseci, a službenici APC/CZA su ga upoznali 11. jula u Kikindi. On je opisao jedan svoj ilgealni prelazak granica kada je stigao do Slovenije. To se desilo pre 12 meseci, u julu 2018. godine. S.A. je ispričao da je u grupi od 23 migranta iz Pakistana iz BiH prešao u Hrvatsku, potom iz Hrvatske u Sloveniju, kada su ih primetili slovenački policajci. Kako kaže, prilikom hapšenja od strane slovenačke policije proveli su 5 dana u zatvoru, nakon što su izjavili da žele azil, nije im dozvoljeno da kontaktiraju advokata za azilnu proceduru, već su nakon tih 5 dana prebačeni u Hrvatsku i preuzeti od hrvatske policije. Grupa od 12 maloletnih lica bez pratnje koja je tada bila sa njima je ostala u zatvorenom kampu u Hrvatskoj, te su započeli sa azilnom procedurom, kako navodi. Ostalih 11 punoletnih muškaraca je tada push-backovano od strane hrvatskih policajaca kod Velike Kladuše u BiH. Bosansku policiju nisu uočili ovom prilikom.

19 jul

Službenici APC/CZA su 15.jula obišli i kamp u Šidu gde su čuli još navoda o push back-ovima hrvatske policije od prisutnih migranata. A.S. (25, Avganistan) i N.M. (39, Avganistan) navode kako su 13.jula u toku noći sa još dvojicom migranata poreklom iz Avganistana prešli na hrvatsku teritoriju nedaleko od Šida, uz prugu Šid –Tovarnik. Hodali su kroz obližnju šumu na teritoriji Hrvatske. Tada im je u susret naišla hrvatska granična policija. Nije bilo nikakve komunikacije između policije i migranata, osim naredbe da ćute koju su dobili od policajaca. Nisu formalno evidentirani. Navode kako je bilo 7 policajaca u dva patrolna vozila granične policije. Naređeno im je da kleknu na kolena i to su i uradili. Policija je izvršila pretres njihovih torbi i džepova. Uzeli su im novac, skinuli im pantalone, izuli i bacili cipele. Telefone su im oduzeli, a zatim razbili. Nakon ovoga, policija ih je naterala da se peške vrate putem odakle su došli iz Srbije. Migranti su to i učinili, bosi.

A.S. (16, Avganistan) izjavljuje kako je 08. jula u grupi sa 18 migranata poreklom iz Avganistana prešao peške na hrvatsku teritoriju u okolini Šida. U susret im je stigla hrvatska policija (migranti nisu ušli dublje u hrvatsku teritoriju), i odmah je krenulo nasilje nad migrantima. Policija je naredila migrantima da se postroje i da ćute. Udarali su ih pendrecima po telu, šamarali i šutirali nekoliko minuta. Zatim su im uzeti telefoni koje je policija razbila. Uzet im je i sav novac koji su imali kod sebe. Zatim su ih ubacilu u dva vozila i prevezli do blizine srpske teritorije odakle im je naređeeno da se peške vrate na istu. Migranti su to i učinili, a ovom prilikom nisu uočili pripadnike srpske policije.

A.A. (20, Avganistan) je službenicima APC/CZA ispručao da je 08.jula prešao hrvatsku granicu, kada je 8 km zašao na teritoriju Hrvatske, pored auto puta broj 55. Bilo ih je 13 u grupi, svi poreklom iz Avganistana. Nakon što su ih uočili i uhvatili hrvatski policajci na parkingu za kamione, odveli su ih u prostoriju na parkingu gde su ih pendrecima udarali I šutirali. Kako A.A. navodi, svi su dobili batine, sem najmlađeg migranta, 12-godišnjeg dečaka kojeg su poštedeli. Nakon fotografisanja, stavili su ih u službeni kombi, te dovezli do granice u blizini Tovarnika, gde su ih push back-ovali na srpsku teritoriju. Nisu uočili srpsku policiju prilikom push back-a, a sa hrvatskim policajcima nije bilo komunikacije.

Push back migranata iz Slovenije i Hrvatske

U Šidu 15. jula službenici APC/CZA su upoznali B.A.A.U.J. (26) iz Alžira koji je ispričao da je prethodnog dana, 14. jula push back-ovan iz Slovenije i Hrvatske. On je sa prijateljem iz Alžira došao u Srbiju pre 10 dana. Peške je prešao granicu sa Hrvatskom u okolini Batrovaca, te su u prikolici teretnog kamiona neprimećeno stigli do Slovenije. U Ljubljani su izašli iz kamiona, te su na ulici zaustavljeni od strane slovenačke policije. Kaže da su obojica odmah zatražili azil, ali da su im rekli da nema azila, te stavili lisice i odvezli njega i njegovog prijatelja u zatvoreni kamp. Kako opisuje, potpisao je dokument u kojem se navodi šta je posedovao od ličnih stvari prilikom hapšenja, te da ništa drugo nije potpisivao. Fotografisali su ga i uzeli otiske prstiju. Nakon provedene noći u zatvorenom kampu, vraćene su mu lične stvari i ujutro su prebačeni do granice sa Hrvatskom gde su ih predali direktno hrvatskoj policiji. Jedan od četvorice hrvatskih policajaca ih je tukao, i oduzeo im telefone i novac koji je imao kod sebe (40 eura), nakon što su dovezeni do granice sa Srbijom, u blizini Šida. Pokazali su im rukom da pređu nazad u Srbiju, što su oni i učinili. Nisu se potom susreli sa srpskom policijom, već su došli do železničke stanice u Šidu, gde su ih službenici APC/CZA i zatekli.

Pokušaji prelazaka rumunske granice

S.A. (26, Bangladeš) sa kojim su službenici APC/CZA razgovarali prilikom obilaska kampa u Kikindi 11. jula je takođe pokušao da pređe i rumunsku granicu 06. jula, nedaleko od Mokrina. Sa još tri migranta poreklom iz Bangladeša peške se prešli na teritoriju Rumunije nedaleko od Mokrina. Rumunska granična policija ih je primetila ubrzo pošto su prešli granicu i zaustavila ih je. Policajci su ih pretresli, uzeli im i razbili sve telefone koje su našli. Takođe, oduzet im je sav novac koji su imali u posedu. Nije im dozvoljeno da komuniciraju i rečeno im je na engleskom kako Rumunija ne voli migrante.

Zatim su rumunski policajci, njih sedmorica palicama udarali migrante. Jedan od migranata je zadobio jači udarac u teme. Nakon toga, rumunska policija je kontaktirala srpsku policiju i dogovoreno je mesto primopredaje uhvaćenih migranata. Srpska policija je preuzela migrante, međutim nije ih procesuirala niti evidentirala već ih je samo pustila da se peške vrate do kampa Kikinda.

A.H. (34, Bangladeš) izveštava da lica iz Bangladeša sve učestalije pokušavaju da pređu rumunsku granicu, te da je prema njegovim rečima, nemoguće preći. On je poslednji put pokušao pre dve nedelje (krajem juna), iz pravca Mokrina prema granici, nekih sat vremena udaljenosti peške od kampa. U grupi se nalazilo 4 lica, i kako A.H. dalje objašnjava oko ponoći, nakon prelaska peške granice, ispred njih se našlo 2 vozila policije, sa 8 rumunskih policijskih službenika. Kako navodi, 4 službenika su im uzeli 4 telefona i 145 eura, te su ih počeli udarati pendrecima i šutirati nogama. A.H. kaže da su dva njegova poznanika dobila veoma snažne udarce pendrekom po glavi, tako da im je pukla koža na glavi, te su za kratko vreme bili obliveni krvlju. Nisu im uzeli otiske prstiju, policajci su ih samo fotografisali. Nakon prebijanja i uzimanja telefona, samo su im rekli da se vrate nazad u Srbiju. Kada su peške prešli na srpsku teritoriju, susreli su se sa srpskom policijom, koji su im rekli „Nemojte ići na rumunsku granicu", te su ih stavili u službeno vozilo i odvezli do kampa. A.H. je u poslednja 2 meseca 4 puta pokušavao prelaske sa Rumunijom.

Prema podacima koje su lica iz Bangladeša navodila, rumunsku granicu svake nedelje pokušava da pređe do 50 lica, uključujući samce iz Bangladeša i Pakistana koji borave u Kikindi, porodice iz prihvatnog kampa kao i samci iz Avganistana koji borave u kampu u Obrenovcu. Prilikom push-backa rumunska policija koristi prekomernu fizičku silu, udarajući migrante palicama i šutirajući ih.

60173065 2280094495382951 9010701822045716480 n

Nasilni push back-ovi granične policije Bosne i Hercegovine

Prilikom obilaska kampa u Principovcu 15. jula, službenici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila su od prisutnih migranata čuli navode o push back-ovima koje vrši policija Bosne i Hercegovine na granici sa Srbijom. S.A. (23, Pakistan) navodi kako je 07. jula grupa od 4 migranta iz Alžira bila gurnuta ilegalno od strane bosanske granične policije u Srbiju u momentu pokušaja prelaska na bosansku teritoriju. Ovom prilikom im je oduzet sav novac koji su imali u posedu, kao i telefoni. Migranti su se posle neuspelog pokušaja prelaska vratili u kamp u Principovac.

Migranti sa kojima su službenici APC/CZA razgovarali u Principovcu navode da miganti pokušavaju prelaske srpsko-bosanske granice svakodnevno u grupama od 10 do 40 lica. Bosanska granična policija svakodnevno vrši push back-ove migranata, oduzima im telefone i novac.

Ove navode potvrđuje i W.I. (25, Pakistan) koji je 10. jula u toku noći u grupi od 10 migranata iz Pakistana iz kampa Principovac prešao preko Jamene i preko reke Save čamcem u Bosnu i Hercegovinu. Nakon ulaska na teritoriju BiH tri sata su hodali uz reku, gde ih je zaustavila bosanska granična policija. Policajci su im oduzeli sve telefone i oko 500 evra. Nije bilo nasilja nad migrantima od strane bosanske granične policije. Zatim su ih policijskim čamcem prebacili na teritoriju Srbije preko reke Save. Nije bilo nikakve komunikacije sa policajcima niti su migranti izrazili nameru za azil. Srpsku policiju nisu sreli prilikom push back-a.

Ilegalna vraćanja u Srbiju od strane mađarske granične policije

Službenici APC/CZA su prilikom redovnog obilaska otvorenih lokacija u Subotici razgovarali sa migrantima koji su takođe ispričali svoja iskustva sa ilegalnih prelazaka granica. Prilikom obilaska lokacije Pruga 17. jula 2019., službenici APC/CZA su razgovarali sa H.M. (17, Avganistan) i R.A. (15, Avganistan) koji su naveli da su prethodne noći, 16. jula noću pokušali ilegalno da pređu mađarsku granicu. A.N. (20, Avganistan) koji je takođe bio u ovoj grupi je opisao da je ukupno 13 migranata otišlo na parking graničnog prelaza Horgoš i ušlo u prikolice kamiona. Potom su ih uočili mađarski policajci na skeneru. Nakon fotografisanja, nekima od njih je oduzet novac. A.N. navodi da je njemu uzeto 100 eura, te da nije bilo upotrebe fizičke sile, niti su im oduzimali telefone. Kako A.N. navodi, migranti sa otvorene lokacije u blizini železnićke stanice skoro svaki dan pokušavaju prelaske na ovaj način. Kako je M.V. (15, Avganistan) ispričao službenicima APC/CZA, njegov brat A.V. (14, Avganistan) je pre dva dana (15. jula) u prikolici kamiona došao do mađarsko – austrijske granice, ali je uočen na skeneru od strane mađarske policije, te je uhapšen i vraćen u Srbiju. Na pitanje da li zna gde mu sada brat nalazi, kaže da su ga odveli u neki zatvoreni kamp u blizini austrijske granice, te da čeka da mu se brat javi.

H.S. (16, Avganistan) na železničku stanicu u Subotici je došao iz kampa u Krnjači pre nekoliko dana, radi pokušaja prelaska mađarske granice. Prvi put je pokušao da pređe 15.jula na graničnom prelazu Horgoš, tako što se sakrio u prikolici kamiona. Mađarska granicna policija ga je snimila skenerom, izvukla ga iz kamiona, i zatim ga držala u zatvorenom prostoru na graničnom prelazu dva sata. Niko mu se nije obraćao, niti je bilo ikakve komunikacije između ovog migranta i mađarskih graničnih policajaca. Zatim su ga fotografisali. Nisu primenjivali fizičku silu nad njim. Prevezen je policijskim vozilom do zaštitne ograde u blizini graničnog prelaza Horgoš i gurnut je kroz mala vrata u ogradi na srpsku teritoriju, gde nije bilo srpske policije.

Službenici APC/CZA su 19. jula obišli otvorenu lokaciju u blizini železničke stanice u Subotici, gde boravi preko 50 migranata, samaca, žena i porodica. Na ovoj lokaciji je uočljivo prisustvo krijumčara. Prilikom posete ovoj lokaciji službenici APC/CZA su razgovarali sa maloletnikom bez pratnje M.O.A. (16, Avganistan) koji je prethodne noći (18. na 19. jul) pokušao da pređe granicu sa Mađarskom. Prema njegovim rečima, grupa od ukupno 25 migranata poreklom uglavnom iz Avganistana se zakačila ispod vagona i tako su se vozili oko 25 minuta do graničnog prelaza Horgoš. Mađarski granični policajci su lampama osvetlili prostor ispod vagona, uočili migrante i izvukli ih. Fotografisali su ih i napravili snimke. Kako M.O.A. navodi, mađarski policajci su oduzeli ukupno 20 telefona, koje su smrskali i pobacali u vagone, a on je sačuvao svoj telefon u obući. Kako dalje navodi, mađarski policajci su ih par puta udarili pendrekom i šutnuli, ali nemaju nikakve veće povrede. Nakon push back-a, hodali su 4 sata nazad do železničke stanice. Prilikom ovog susreta niko od migranata nije tražio azil, niti je bilo komunikacije između migranata I graničnih policajaca.

 

 

 

 

Vi ste ovde: