POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

USLOVI ZA ULAZAK U SRBIJU ZA IZBEGLICE IZ UKRAJINE

APC info 1080x1080 - 2022-2

1. Po zakonu državljani Ukrajine u Srbiju ulaze sa putnom ispravom i imaju boravak od 90 dana bez vize.

2. U posebnim okolnostima, a iz humanitarnih razloga (što je sada situacija u vezi rata u Ukrajini i položaja izbeglica iz Ukrajine kao lica koja su izbegla od ratnih dejstava), granična policija će praviti izuzetke u konkretnom slučaju i puštati građane Ukrajine i bez pasoša ili drugih putnih isprava u Srbiju.

U tim situacijama, izbeglicama iz Ukrajine će granična policija na graničnom prelazu izdati odluku na posebnom obrascu, u kojoj će naznačiti njihovu adresu boravka, razlog boravka i dužinu boravka u Srbiji.

3. Izbeglicama iz Ukrajine ne treba COVID sertifikat za ulaz u Srbiju.

Vi ste ovde: