POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

APC pruža pravnu i psiho-socijalnu pomoć izbeglicama iz Ukrajine

ukr legal help

Izvor: APC
Foto: APC
Datum: 12. jun 2023. godine

Naše osoblje pomaže ukrajinskim izbeglicama koje žive u Srbiji da obnove status privremene zaštite, nakon što im je Vlada produžila status privremene zaštite za još godinu dana. S obzirom na nove birokratske izazove i očigledna ograničenja koja nameću lokalne policijske kancelarije, sve većem broju izbeglica iz Ukrajine potrebna je APC-ova besplatna pravna pomoć i informacije, kako bi dobili svoj status privremene zaštite i pribavili dokumenta.

Jedna od izbeglica je i Olena, koja se obratila APC-u nakon što se susrela sa odbijanjem i problemima da bude registrovana. Saznala je za našu organizaciju pretražujući internet. Takođe, čula je brojne pozitivne preporuke od drugih ukrajinskih prijatelja izbeglica sa kojima je u kontaktu.

Nakon prvog telefonskog poziva, Olena je posetila jednu od naših kancelarija i od tada joj se pruža pravna podrška. Štaviše, počela je i da radi sa našim psihosocijalnim osobljem.

Naše lokalne kancelarije su mesta kojima izbeglice mogu da pristupe i na taj način potraže i dobiju pouzdane informacije i podršku. U tim kancelarijama, u bezbednom okruženju, mogu da razgovaraju i sa psihosocijalnim osobljem i iniciraju redovno psihološko savetovanje kada i ukoliko im je to potrebno. Sve je to u cilju prevazilaženja kulturnih i socijalnih poteškoća sa kojima se suočavaju pokušavajući da započnu život što je normalnije moguće u Srbiji.

APC razume i shvata probleme i potrebe izbeglica, koji su iz svoje domovine pobegli spašavajući život. Zbog toga im se pruža sva potrebna pomoć i podrška, kako bi što pre prebrodili muke i teškoće, kojima su izbeglice konstantno okružene.

Vi ste ovde: