POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Porođaj i izvod iz matične knjige uz pomoć APC-a

zvezdara pic

Izvor: APC
Foto: APC

Beograd, 5. oktobar 2023- Ukrajinska porodica, Namiscukovi, čiji su članovi korisnici usluga APC-a, kojima se pruža podrška od samog dolaska u Srbiju, i sada mogu da se oslone na našu organizaciju radi porođaja i dobijanja izvoda iz matične knjige rođenih za bebu.

Naime, supruga N.M, je uz pomoć naših kolega uspela da osigura da njenu trudnoću blagovremeno počnu i onda redovno prate doktori u lokalnoj gradskoj bolnici na Zvezdari. Uprkos administraciji i inicijalnim nedoumicama, N.M. je kao i druge srpske trudnice obavljala redovne preglede uz asistencije APC kolega, a kada je došlo vreme, bila smeštena u porodilište, gde se potom vrlo brzo i bez komplikacija i porodila.

Posle porođaja, bebu je bilo potrebno upisati u knjigu rođenih i za nju pribaviti izvod, što za izbeglice iz Ukrajine, u posebnom režimu privremene zaštite nije bilo ni malo lako. Pošto su napustili svoju zemlju sa samo onim dokumentima koji su im bili pri ruci, Namiscukovi nisu imali sve potrebne izvode ni dokaze koji su im inicijalno bili traženi u administraciji. Ipak, uz pomoć pravnika APC-a i uz saradnju sa lokalnom matičnom službom i centrom za socijalni rad, beba je dobila izvod, a roditelji su bili zadovoljni i sigurni, zato što su završili tako jednu bitnu administrativnu stvar. Izvod sadrži osnovne podatke o rođenju i identitetu deteta, pa sluzi i kao svojevrsni dokaz za kasnije, ukoliko bebi i roditeljima bude bilo potrebno da podatke iz izvoda predoče nadležnim institucijama bilo gde da se zateknu.

APC asistira kako azilantima, izbeglicama, tako i licima sa privremenom zaštitom, da izvrše upis rođenja, dobiju i domaći i međunarodni izvod iz matične knjige rođenih za njihove bebe rođene u Srbiji.

APC podrška ukrajinskim izbeglicama u različitim sredinama širom Srbije je veoma značajna, jer brojne službe nisu upoznate sa statusom ovih ljudi, nisu sigurne da li i kako da im pruže svoje zdravstvene, socijalne, obrazovne i druge usluge, a izbegla lica ostaju razapeta bez stručne pomoći u okvirima komplikovane lokalne birokratije.

APC je redovno angažovana u pomaganju izbeglicama da ostvare svoja prava u Srbiji, kroz redovnu i šesnaestogodišnju saradnju sa mnogobrojnim institucijama širom zemlje.

Vi ste ovde: