POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Krijumčarenje preko 4000 eura - posledica pushbackova i relokacija

teren sever1

Izvor: APC
Foto: APC

Kako navode izbeglice i migranti terenskim timovima APC-a u graničnim oblastima oko Šida i duž granice Srbije i Hrvatske, trenutna cena usluga krijumčarenja od Šida preko Hrvatske do Nemačke iznosi više od 4000 eura.

Ovo je prema svedočenju izbeglih posledica stalnih prisilnih vraćanja izbeglih lica iz zemalja članica EU (Hrvatske, Mađarske i Rumunije) nazad u Srbiju. Kako oni navode, krijumčari sada traže više novca i zbog većih kontrola i većeg nasilja nad ljudima koje policije vraćaju preko granice u Srbiju.

Isto tako, krijumčari kao argument da povećaju cene krijumčarenja navode i intenzivne napore srpske policije da izbegle izmeste iz Vojvodine - severne Srbije i da ih prevezu i smeste u kampove u centralnoj i južnoj Srbiji i to što dalje od spoljnih EU granica.

Na ovaj način se rasterećuje EU spoljna granica od migratornog pritiska, ali se stvaraju novi problemi, jača i podstiče krijumčarenje, jer izbegli ljudi izmeštanjem nisu pronašli alternativu i sigurno utočište u izolovanim kampovima centralne i južne Srbije, već su primorani da ponovo pokušaju da se domognu EU teritorije i obećanog spasa koji vide u EU, sada samo po još većoj ceni i u još većem riziku po njihov život i uz obaveznu pomoć krijumčara.

Vi ste ovde: