POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Nemačka, oaza za tražioce azila iz Srbije

IZVOR : RTS 30.septembar 2013.

Građani Srbije su među najbrojnijim tražiocima azila u Nemačkoj. Iako je Srbija imala manje azilanata tokom prethodne tri godine, samo u avgustu 2013.godine, građani Srbije su podneli hiljadu sto sedamdeset zahteva za azil u Nemačkoj. Iz Brisela najavljuju da će novi mehanizam za ukidanje bezviznog režima stupiti na snagu krajem 2013.godine.

Omiljeno odredište gastarbajtera je i poslednja oaza za tražioce azila iz Srbije. Nemačka je jedna od retkih zemalja koje i dalje imaju problem sa srpskim azilantima.

"Uglavnom su u pitanju ljudi s juga Srbije, predominantno se radi o romskoj populaciji. To su ljudi sa ozbiljnim socijalnim i zdravstvenim problemima koji traže spas", kaže Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila.

Na izlazu iz Srbije već se primenjuje oštrija kontrola, pa je od početka godine 6 000 ljudi vraćeno sa granice.

Istovremeno, zbog pomaganja u zloupotrebi vizne liberalizacije, protiv sedam osoba su pokrenute  krivične prijave. I pored toga, tražioci azila iz Srbije imaju jak motiv.

"Prošle 2012.godine nemački Ustavni sud je doneo odluku da se izjednače socijalna davanja azilantima i to je bila inicijalna kapisla da naši pohrle u Nemačku", kaže Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije.

Od početka 2013. godine nijedna osoba iz Srbije nije dobila status azilanta u Nemačkoj. Procedura rešavanja njihovih zahteva bila bi i brža ako bi Nemačka stavila Srbiju na listu bezbednih zemalja. U tom slučaju, naši građani bi automatski bili odbijeni jer nemaju osnova za traženje azila.

"Nemačka ne može samostalno da deluje. Moramo da imamo evropski konsenzus kako bismo stavili Srbiju na listu takozvanih bezbednih zemalja i mi naravno na međunarodnom nivou pokušavamo da stavimo Srbiju na tu listu", kaže Jens Teške, portparol nemačkog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Tokom avgusta 2013.godine u Nemačku je stiglo 150 zahteva više iz Srbije nego iz ratom pogođene Sirije. Ukupno gledano Nemačka je u avgustu 2013.godine dobila čak 80 odsto više zahteva nego u istom periodu  2012. godine.

Vi ste ovde: